Veilederen tar for seg hvorledes kommuner kan og må innrette seg etter eiendomsskattelovens regler dersom to eller flere kommuner skal slå seg sammen, og det skal skrives ut skatt i den sammenslåtte kommunen.

Veilederen omtaler blant annet en forlenget utskrivningsfrist, og den viser eksempler på hvordan kommuner med forskjellig utgangspunkt kan bruke særlig skattesatsen etter en sammenslåing.

Det er også satt opp eksempler på hvordan de årlige budsjettvedtak om eiendomsskatt for årene i en overgangsperiode kan utformes.

På forespørsel kan KS Advokatene/KSEs sekretariat holde skreddersydde presentasjoner for kommuner om temaet eiendomsskatt ved kommunesammenslåing.