KS har rolle som utviklingspartner for kommunene og gjennom denne rollen kan KS bidra i innovasjons- og utviklingsoppgaver, men kan også bidra med kompetanse som vil danne grunnlag for strategiske vurderinger og prioritering av aktiviteter på tvers av sektorer som treffer kommunesektoren. KS har gjennom sine mange regionale og nasjonale nettverk tilgang på kunnskap og kompetanse på kommunenivå på tvers av alle sektorområder.

Les innspillene i brevet her (pdf)