Rammeverk for samfunnsomstilling er utviklet gjennom det EU-finansierte prosjektet Positive City ExChange. NTNU, sammen med Trondheim kommune og Limerick City and Counsil, har stått sentrale i utviklingen av rammeverket. Det ble i 2020 anerkjent av EU-kommisjonens innovasjonsradar som et viktig bidrag til bærekraftig omstilling. Rammeverket benyttes av kommuner i Norge og Europa for å samordne aktører og ressurser.

Rammeverket

Formålet er å hjelpe kommuner og fylkeskommuner å identifisere og adressere nøkkelmuligheter og handlinger på vei mot å bli bærekraftige og smarte.
Rammeverket utgjør en helhetlig tilnærming til smart og bærekraftig samfunnsomstilling, og beskriver sentrale aktiviteter og prosesser som bør sees i sammenheng. Kommunene gis et nyttig verktøy for å kartlegge og vurdere egne aktiviteter, samt hvordan de ulike aktivitetene må sees i sammenheng med og har avhengigheter til andre aktiviteter og aktører.
Rammeverket inneholder seks prosesser som hver har fem ulike faser, og vektlegger betydningen av sammenheng mellom lokale, nasjonale og globale forhold og aktører for å nå målene. 

Seks prosesser

• Standardisere: Synliggjøre potensial for utvikling ved å skape en base for åpen innovasjon basert på internasjonale standarder for kartlegging, vurdering og forbedring.
• Utforme politikk: Basere politikkutforming og budsjettering på kunnskap om behov for omstilling.
• Etablere innovasjonssamarbeid: Legge til rette for læring, samfunnsinnovasjon og samarbeid på tvers av sektorer.
• Endre organisasjonen: Gi rom for nye løsninger som skaper verdi gjennom å utvikle ledelse, involvere ansatte, organisere ressurser hensiktsmessig og samarbeide på tvers.
• Involvere innbyggerne: Mobilisere innbyggerne til samfunnsomstilling gjennom å involvere dem i å beskrive utfordringsbildet, definere behov og skape løsninger.
• Skape prosjekter: Etablere relevante prosjekter, sikre fremdrift og integrasjon mot andre prosesser, samt teste og skalere gode løsninger.

Les mer om rammeverket på nettsidene til Positive City ExChange  
Les mer om hvordan rammeverket ligger til grunn for virksomhetsstyring i Asker kommune