Vi avholder nettverkssamling i Bærekraftsnettverket 14.-15. november 2023 hos KS, i Oslo. Programmet ligger under lenka til påmelding.

Det er ingen begrensninger på antall deltakere. Vi anbefaler alle hovedkontakter og medlemmer av ressursgruppen til å delta som minimum.

Noen knagger som svært sannsynlig kommer til å inngå i programmet er:

  • Oppfølging av valget
  • Det systematiske bærekraftsarbeidet
  • Sideveis kommunikasjon, dele med hverandre

Meld dere på her: Bærekraftsnettverket (qondor.com)

Påmeldingsfrist: 1. november 2023