Vi må tenke nasjonalt og globalt, men også bidra til utvikling av bærekraftig praksis nedenfra.

Kjetil Bjørklund

Grønn Praksis 22

Lenkeblokk Icon Mer informasjon og påmelding finner du her:

Grønn Praksis er en nasjonal arena for bærekraftig omstilling der Kristiansand kommune er vertskap og KS er medarrangør 30. og 31. mai 2022. 

- Vi må tenke nasjonalt og globalt, men også bidra til utvikling av bærekraftig praksis nedenfra. Dermed står kommunen i en nøkkelrolle i samvirke med innbyggere, næringsliv og andre aktører, sier Kjetil Bjørklund, fagleder for Samferdsel, plan og miljø i KS.  

Målgruppen er folkevalgte/tillitsvalgte, ledere og fagpersoner fra både kommunene, næringsliv, staten, sivilsamfunn og FoU-miljøer som sammen vil øke kraften i lokal og regional klimaomstilling. Den nasjonale arenaen skal vise hvordan endringene skjer og hva som er nøkkelfaktorer i arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet.

GrønnPraksisPrisen skal kåres

Møteplassen omtales som en nasjonal arena for bærekraftig klimaomstilling. Et hovedperspektiv i dette arbeidet er endring nedenfra og opp. Som følge av dette vil det være rom for å presentere eksempler på lokal praksis. Men også uferdige ideer skal få plass for debatt og idéutvikling. Det vil også bli invitert til en kåring av GrønnPraksisPrisen 2022. Arenaen skal vise hvordan endringene skjer og hva som er nøkkelfaktorer i arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Programmet vokser med deltakelse

Nettopp fordi vi tror på kraften i endring nedenfra er konseptet at interessenter og deltakere selv melder på seg og sitt. Slik vokser programmet i takt med deltakelsen. Se nettsiden www.gronnpraksis.no for mer informasjon, påmelding og innsending av eksempler. 

Samlingen knyttes også til Miljøuka i Kristiansand som går av stabelen samtidig. Øvrige arrangører er pt Insam, Civitas, Cicero, Include og KS. Fra KS’ side har dette vokst fram i kjølvannet av Kortreist kvalitet-prosjektet og det tilhørende nettverket av kommuner og fylkeskommuner.

Se film om GrønnPraksis her: 

KS anbefaler kommuner å delta.
- Dette er viktig for å skaffe impulser til klimaomstillingen, bidra til utviklingskraft gjennom delingskultur og for å synliggjøre det arbeidet som nå gjøres i lokalsamfunn, næringsliv og kommuner, sier Kjetil Bjørklund.