Les mer

Lenkeblokk Icon Mandat Bærekraftsnettverket

Les mer

Lenkeblokk Icon Samarbeidsavtale for Bærekraftsnettverket

Prinsipper

 
• Nye medlemmer må slutte seg til mandatet for Bærekraftsnettverket og Stavangererklæringen.
• Deltakeravgift skal fastsettes av styringsgruppa i 2021.
• Nye medlemmer deltar aktivt i det regionale nettverket og er pådrivere for regionale strukturer.

Prosedyrer

 • Bruke mal for søknad med navn på kommune, navn på personer som er med og begrunnelse på hvorfor de vil være med
• Søknaden må signeres av ordfører/kommunedirektør.
• Søknaden godkjennes endelig i styringsgruppa. Nye medlemmer inviteres til å delta på neste møte i styringsgruppa.

Lenkeblokk Icon Her finner du søknadsmalen for å få medlemsskap (word)

Spørsmål?

barekraft@ks.no