Her kan du se opptak av bærekraftsfredag om smultringøkonomi.
(Opptaket er autotekstet. Feil kan forekomme).

Ny måned betyr ny bærekraftsfredag, og i november kaster vi lys på smultringøkonomi. Vi har tre spennende foredragsholdere som gir oss mer innsikt i hva dette er og det kan brukes til.

kilde: Hav Eiendom; «DEiG, Smultringøkonomi for nye nabolag» 2022

  • Rethinking Economics er et internasjonalt nettverk som består av av økonomistudenter og nylig ferdigutdannede økonomer som arbeider for å øke kvaliteten i økonomiundervisningen verden over. Dette gjør de sammen med sine allierte i akademia. De bruker kampanjer, eventer og inkluderende prosjekter for å bringe folk sammen globalt for å fremme utdanningsløp for økonomer som er bygget på pluralisme, realisme og mangfold. Leder for Rethinking Economics Norge, Anna Nordahl Carlsen, presenterer smultringøkonomi, hvordan det er forskjellig fra andre rammeverk, og hva det egner seg til.
  • I jakten på de beste løsningene for sosial og økologisk bærekraft, har Hav Eiendom utarbeidet en helt ny metodikk for å sikre god balanse mellom menneskers behov og jordens tålegrense i byutviklingsprosjekter. Metoden er basert på innsikten til Oxford-økonomen Kate Raworth og smultringøkonomi. Bærekraftssjef i HAV Eiendom, Marie Indrelid Winsvold, tar oss igjennom reisen deres så langt i Grønlikaia-prosjektet i Oslo for å realisere smultringøkonomi i moderne, norsk byutvikling.
  • Erica Wie Dia jobber i ledelsen i Pådriv Oslo, en infrastruktur for bærekraftig steds- og byutvikling, og som deltidsuniversitetslektor på OsloMet, hvor hun underviser i emner som omhandler bærekraft, globalisering, menneskerettigheter og styresett. I Pådriv Oslo, leder hun bl.a et forprosjekt “City Portrait Hovinbyen,” som tar utgangspunkt i Kate Raworths Doughnut Economics. Pådriv Oslo er i gang med å planlegge hvordan de skal ta i bruk Smultringmodellen som et verktøy på lokalnivå for - hva har blitt gjort og hva kan vi lære av deres eksempel? 

Ressursgruppen i det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren organiserer sammen med KS månedlige lavterskel webinarer om ulike temaer, kalt Bærekraftsfredag. Temaene som tas opp er relevante for kommunesektoren, og belyser ulike deler av bærekraftsarbeidet som pågår. Sendingen foregår på Teams, er åpen for alle, og krever ingen påmelding. 

Dersom du ønsker å stå på mailinglisten vår slik at du mottar teams-invitasjonen på mail, gjør du det ved å følge denne linken.