Her kan du se opptak av bærekraftsfredag om klimabudsjettet.
(Opptaket er autotekstet. Feil kan forekomme).

Et klimabudsjett er et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål for å bidra til å begrense den globale oppvarmingen og å beskytte klimaet. Denne bærekraftsfredagen er viet til å lære mer om hvordan kommunene jobber med klimabudsjett i sine organisasjoner.

Presentasjon av foredragsholdere og tema:

  1. Asker kommune v/Bjørn Nordby og Bente Stoa: Askers klimabudsjett er et styringsverktøy for å oppnå reduksjon i utslippene av klimagasser, og inneholder konkrete tiltak som er forankret i kommunens tjenesteområder. De valgene den enkelte innbygger tar hver dag er avgjørende for Askers samlede klimafotavtrykk. Klimabudsjettet inneholder derfor tiltak for hele Askersamfunnet, både for innbyggerne og kommunens egen drift. Tiltakene har et lokalt og globalt perspektiv, og omfatter både utslipp innenfor Askers grenser og utslipp som skjer utenfor Askers grenser som følge av innbyggernes, næringslivets og kommunens forbruk.
  2. Porsgrunn kommune v/Tove Sørensen og Yngvil Holt og EcoOnline v/Helene Brodersen: For 2022 presenterte Porsgrunn kommune sitt første klimabudsjett med mål om å bidra til reduksjon av klimagasser. Porsgrunn kommune er eneste i landet som har tatt med reduksjon av kjemikalier som et konkret tiltak, og allerede etter et halvt år har kommunen redusert bruk med over 1 000 produkter. Beregninger viser at dette hittil betyr et redusert klimagassutslipp på 40 tonn, og ca. 500 000 kroner i sparte utgifter.  

Ressursgruppen i det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren organiserer sammen med KS månedlige lavterskel webinarer om ulike temaer, kalt Bærekraftsfredag. Temaene som tas opp er relevante for kommunesektoren, og belyser ulike deler av bærekraftsarbeidet som pågår. Sendingen foregår på Teams, er åpen for alle, og krever ingen påmelding. 

Dersom du ønsker å stå på mailinglisten vår slik at du mottar teams-invitasjonen på mail, gjør du det ved å følge denne lenke.