Vi får gode råd fra konkrete planprosesser og høre rykende fersk forskning fra forskningsprosjektet «Field of Goals».

Fredag 29. oktober kl 13.30 – 15.00

Digital sending

Jobber du med implementering av FNs bærekraftsmål i lokal og/eller regional planlegging? Synes du det er enkelt? Ville det vært enklere hvis...? Bli inspirert av  hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber med dette, og lær mer om hvordan forskningen bidrar med kunnskap, innsikt og verktøy som kan gjøre arbeidet enklere for alle. 

For hvordan sikrer man god involvering, hvordan prioriterer man blant de 17 målene og 169 delmålene, og hvordan håndtere målkonflikter og sikre en helhetlig tilnærming? Bli med og få gode råd!

Program:

  • Mathias Brynildsen Reinar, stipendiat ved Nord Universitet. Han deltar i forskningsprosjekt om implementering av FNs bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging, finansiert av Forskningsrådet (2020-2023) - "Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning​"(www.fieldofgoals.no)
  • Deretter får vi innblikk i hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber med FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging;
    • Voss kommune, Gunnhild Utkvitne, spesialrådgiver, Styring og analyse
    • Kristiansand kommune, Ingvild Gundersen Little, bærekraftsrådgiver, Samhandling og innovasjon, avdeling Strategi
    • Viken fylkeskommune, Karin O’Sullivan, seksjonsleder for samfunnsutvikling og tverrfaglig samordning, Fylkesrådsleders kontor
  • Felles diskusjon og erfaringsutveksling

Målgruppe: Alle som er interesserte i bærekraftsarbeid og planlegging i kommunal sektor.

Vi lover påfyll, innsikt, erfaringsdeling og gode innlegg!