Om KS' Bærekraftsfredag

Foto: Glenn Musk/ Trondheim kommune

Det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren organiserer sammen med KS månedlige lavterskel webinarer om ulike temaer, kalt Bærekraftsfredag. Temaene belyser ulike deler av bærekraftsarbeidet som pågår i kommunesektoren. Nettsendingene foregår på Teams, er åpne for alle, og krever ingen påmelding.

Lenkeblokk Icon Her kan du melde deg på epostlisten vår og få varsel om kommende Bærekraftsfredager.

Se et opptak fra seminaret her. Opptaket er autotekstet og kan inneholde unøyaktige gjengivelser.

Hvordan drar vi ulike grupper inn i bærekraftsarbeidet som likeverdige parter, og hvordan får vi dem med i utvelgelsen av hva som er viktigst? Hvordan får man arbeidet til å ende i et varig samspill mellom parter som i utgangspunktet ikke kjenner hverandre?

I det forskningsrådsfinansierte forsknings- og innovasjonsprosjektet om datadrevet samskaping har vi funnet noen svar og noen ledetråder for arbeidet. Prosjektet bidrar med konkrete resultater knyttet til marin plastforsøpling og bedret energistyring for formålsbygg (eksempelvis skoler). For å få til dette har vi tatt i bruk og videreutviklet både teknologiske hjelpemidler og metoder for å samle gode krefter. Bærum kommune og Ålesund kommune er sammen med NTNU og Offshore Simulation Centre (OSC) partnere i prosjektet.

Lenkeblokk Icon Se presentasjonene (det er laget ett felles dokument for alle presentasjonene) - pdf

Innledere

Hvordan skape engasjement for valg av satsingsområde
Førsteamanuensis Hilde Refstie, NTNU, forteller om prosessen for å få til engasjement for valg av satsingsområde. Dette kan fort bli en «Høna eller egget»-problemstilling – hvordan lykkes med å skape engasjement før caset er valgt?

Håndtering av marin plastforsøpling
Andreas Amundsen fra Ålesund kommune og førsteamanuensis Dina Margrete Aspen fra NTNU forteller om prosess, verktøy og metoder for å spisse engasjement for ressurseffektivitet til å bli bidrag i varig økosystem for håndtering av marin plastforsøpling. Hamish Hay fra Bærum kommune og Rolee Aranya, professor ved NTNU, forteller om hvordan samskaping har blitt studert underveis i casene.

Energistyring av kommunale bygg
Petter N. Haug Sandbu fra Bærum kommune, Kristin Dvergsdal Haugen fra OCS og professor Helge Brattebø fra NTNU forteller om hvordan mål om energistyring har blitt til en studie om å oppnå energisparemål i kontekst av kommunale bygg som samfunnshus. Professor Luitzen de Boer fra NTNU forteller om hvordan samskaping er brukt i denne prosessen.

Lenkeblokk Icon Her kan du lese mer om det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren.