Sekretariatsgruppen i det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren organiserer månedlig webinarer om ulike temaer, under seminarserien Bærekraftsfredag. Temaene som tas opp er interessante for kommunesektoren, og belyser ulike deler av bærekraftsarbeidet som pågår. 

Sendingen 20. mai er åpen for alle og krever ingen påmelding. Klikk her for å se.

Spørsmål vi skal diskutere denne fredagen er: 

  • Hvordan kan vi produsere og konsumere mat på en mer bærekraftig måte? 
  • Hvordan jobber kommunene og fylkeskommunene med mat og helse, bærekraftige matvaner og matsvinn? 
  • Matsikkerhet i Norge. Hva har vi lært av covid-19, og hvordan påvirkes tilgang og prisnivå på råvarer av pandemi og nå konflikten i Ukraina? 

Program 
Presentasjoner av: 

  • Magne Skaalvik, rådgiver i utdanningsavdelingen i Viken fylkeskommune. Magne snakker om helsefremmende strategi. Pilot med gratis lunsj og reduksjon av matsvinn er en viktig del av strategien. 
  • Iver Stokkan, fylkesagronom hos Statsforvalteren i Trøndelag. Iver snakker om matsikkerhet i Norge sett i lys av pandemi og krigen i Ukraina. Arealplanlegging og jordvern er viktige ansvarsområder
  • An Julie Verbelen, rådgiver på institutt for natur, helse og miljø ved Universitetet Sørøst-Norge. An Julie snakker om Evju mathage, permakulturdesign og regenerativt landbruk. 
  • Linda Thorsteinsen, klimarådgiver i Trondheim kommune snakker om arbeidet med matstrategi, mat og matsvinn.

Etter presentasjonene blir det felles diskusjon og erfaringsutvekslinger. 

Målgruppe: Alle som er interessert i bærekraftig matproduksjon og forbruk, matsikkerhet og reduksjon av matsvinn. Vi lover påfyll, innsikt, erfaringsdeling og gode innlegg!