Dato: 25. mars
Kl: 13:30 – 15:00
Digitalt: Følg sendingen her

Sekretariatsgruppen i det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren organiserer månedlig lavterskel-webinarer om ulike temaer, kalt Bærekraftsfredag. Temaene som tas opp er interessante for kommunesektoren og belyser ulike deler av bærekraftsarbeidet som pågår.

Sendingen er åpen for alle og krever ingen påmelding.

Spørsmål vi skal diskutere denne fredagen er:

  • hvordan oppfatter aktører i bank- og finanssektoren kommunesektoren?
  • hva bør kommuner og fylkeskommuner ha kjennskap til og gjøre for å bidra til eller benytte seg av bærekraftige investeringer?

Program
Presentasjoner av:

  • Rune Røkke, fagansvarlig for grønn finans-prosjekt i Trondheim kommune. Rune vil også gi en kort intro om EUs taksonomi for klima og miljø
  • Stig Ove Gravdal, banksjef i Sparebank 1
  • Tor Ole Steinsland, direktør for forretningsstøtte i Kommunalbanken
  • Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP

Etter presentasjonene blir det felles diskusjon og erfaringsutvekslinger.

Målgruppe: Alle som er interesserte i bærekraftsarbeid, økonomi og finans. Vi lover påfyll, innsikt, erfaringsdeling og gode innlegg!