Her kan du se opptak av "Bærekraft og deling av de gode idéene"
(Opptaket er autotekstet. Feil kan forekomme).

Ny måned betyr ny bærekraftsfredag, og i september trakk vi frem tre konkrete bærekraftsinitiativer og drøfte metoder og muligheter for mer organisert deling av det flotte arbeidet som foregår rundt omkring.

NB! Vi oppfordret spesielt ansatte ved bibliotek og barnehager å delta denne fredagen.

  1. I Møre og Romsdal fylkeskommune er prosjektet «Bibliotek og bærekraft» opprettet for å styrke strategisk arbeid med FNs bærekraftsmål ved regionens biblioteker. Ålesund bibliotek, Sula bibliotek, Sunndal folkebibliotek og Hareid folkebibliotek har gått sammen så langt, og målet er at ansatte på bibliotekene skal få god kunnskap om FNs bærekraftsmål, slik at nye tjenester kan utformes, og kunnskapen spres videre til publikum. Målet er at man skal utvikle en arbeidsmodell som har overføringsverdi til andre biblioteker.

  2. Trøndelag fylkeskommune har etablert et regionalt bærekaftsnettverk. Målet for det regionale nettverket er å rekruttere samtlige kommuner. I våres startet «tour de Trøndelag», og alle kommuner blir bedt om å dele en suksesshistorie, eller å fortelle om noe de er stolte av innen eget bærekraftsarbeid. Målet er å spre de gode tiltakene, og bygge videre på en felles bærekraftskultur i regionen.

  3. Viken fylkeskommune og Asker kommune har sammen utviklet og pilotert Bærekraftsidébanken for barnehager. Konseptet er en brukervennlig portal hvor barnehager deler tiltak for bærekraftsarbeid fra daglig drift med andre barnehager. På sikt er håpet å skalere portalen til bruk for alle landets barnehager, og muligens også utvide til andre typer virksomheter for erfaringsdeling på tvers av sektorer. Prosjektet skal nå kartlegge kommuners og barnehagenes interesse og preferanser for å bruke portalen. 

  4. Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) lanserer i oktober et digitalt løsningsarkiv «Finn løsninger» full av gode løsninger utviklet gjennom innovative anskaffelser. Her finner du avansert sensorteknologi, grønne bygg, utslippsfri transport og velferdsteknologi. Og en rekke andre innovative, grønne og bærekraftige løsninger som kan være nettopp det du trenger for å løse din bærekraftsutfordring. Her kan du også hente inspirasjon fra dokumenter som behovskartlegginger, invitasjon til markedsdialoger og konkurransegrunnlag.

Presentasjoner av:

  • One Marthe Jostad Vik, Møre og Romsdal fylkeskommune, «Bibliotek og bærekraft»
  • Sigrid Johanne Husøy, Trøndelag fylkeskommune. Regionalt bærekraftsnettverk
  • Anita Sønsteby eller Mari Ugland Grønstøl, Asker kommune, «Bærekraftsidébanken for barnehager»
  • Ida Laustsen, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), «Finn løsninger»

Sekretariatsgruppen i det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren organiserer sammen med KS månedlige lavterskel webinarer om ulike temaer, kalt Bærekraftsfredag. Temaene som tas opp er relevante for kommunesektoren, og belyser ulike deler av bærekraftsarbeidet som pågår. Sendingen foregår på Teams, er åpen for alle, og krever ingen påmelding.