Rent vann er grunnleggende for alt liv. Det har også stor betydning for at vi skal leve gode liv. Vi trenger rent vann til drikkevann og badevann, og det er viktig for fisk og andre organismer som lever i vannet. Ved å oppnå målene vi har om rent vann kan vi også oppnå samfunnsmål om blant annet attraktive boligområder, gode rekreasjonsområder, god folkehelse, trygg sjømat, reiseliv og turisme, lokal verdiskaping og næringsutvikling. I Norge har vi et overordnet mål om bærekraftig bruk og beskyttelse av vannressursene våre. Hvordan jobber vi for å nå dette målet? Det skal denne Bærekraftfredagen fortelle om.

Program

Det e’kke bra før det er GØT – ved Lars Kristian Selbekk, Haldenvassdraget vannområde
En introduksjon til målsetting om God Økologisk Tilstand (GØT) i alle bekker, elver, innsjøer og kystområder.

Bærekraft og vann – Lars Kristian Selbekk, Haldenvassdraget vannområde
Hvilken plass har vann i bærekraftsarbeidet?

Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene – ved Maria Ystrøm Bislingen, Vannområde Glomma sør
Vannforskriften har siden 2007 lagt føringer for samarbeid på tvers av sektorer. Vannområdene er gitt ansvaret for å koordinere dette samarbeidet lokalt på nedbørsfeltnivå. Hvordan samsvarer dette med samarbeid om bærekraftig utvikling og hvorfor blir det sett på som en suksess?

Status på norske vann og vassdragAnne Lyche Solheim, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
Trender i innsjøer påvirket av næringsstoffer og effekter av langsiktig arbeid.

Politisk engasjement for vann – Reidar Kaabbel, Våler kommune
Hvordan er lokalpolitikken representert i norsk vannforvaltning, og er rent vann en politisk kampsak?

Prosjekter i vannforvaltningen – Carina Rossebø Isdahl, Vannområde Morsa
Vannforvaltningen skal arbeide på tvers av sektorer, og bidrar derfor i dagens kommunale forvaltning med prosjekter, bidrar til forskning og kunnskapsbygging, og formidler til befolkningen om vannets tilstand. Et knippe av prosjekter innenfor ulike tema drevet frem av vannområdearbeidet blir presentert.

Elevprosjekt med Vestby Videregående skole

Diskusjon og åpen runde

Det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren organiserer sammen med KS månedlige lavterskel webinarer om ulike temaer, kalt Bærekraftsfredag. Temaene som tas opp er relevante for kommunesektoren, og belyser ulike deler av bærekraftsarbeidet som pågår. Sendingen foregår på Teams, er åpen for alle, og krever ingen påmelding.

Dersom du ønsker å stå på mailinglisten vår slik at du mottar epost-varslinger om kommende Bærekraftsfredager, gjør du det ved å følge denne lenken.