KS og partene er enige om å forlenge avtalen fram til 31.12.2023 uten endringer. 

Denne særavtalen inneholder blant annet ressursbestemmelser knyttet til ledelse, samt bestemmelser om arbeidstid og planleggingstid for arbeidstakere i skole og barnehager.

Det er enighet om å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere behovet for å utarbeide felles veiledning om praktisering av avtalen når det gjelder «det øvrige personalet» i skole og skolefritidsordninger.

Les avtaletekst og protokoll her:

Lenkeblokk Icon Avtale og protokoll