Lanseringen skjer fysisk og digitalt i KS-huset 30. mai. Det blir en kursdag med faglig innhold fra boken som er en revidert utgave av «En håndbok i 10-FAKTOR».

Lenkeblokk Icon Bli med på boklansering og kurs mandag 30. mai, kl. 10-15

10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse og et organisasjonsutviklingsverktøy som mange organisasjoner og kommuner opplever nyttig og meningsfullt å jobbe med.

10-FAKTOR måler faktorer som er ansett som avgjørende for at organisasjonen skal oppnå gode resultater. Med gode resultater mener vi her for eksempel å skape et godt arbeidsmiljø som fremmer mestring, læring og deling av kompetanse.

Fra 2015 og fram til nå har vi fått mye erfaring og ny innsikt som deles i den reviderte utgaven av boka. Den tilbyr mye ny informasjon om hvordan organisasjoner og kommuner kan hente ut potensialet som ligger i 10-FAKTOR.

På kursdagen vil du lære mer om hvordan du kan modellere gode 10-FAKTOR-prosesser, og trene på verktøy som kan brukes direkte i din organisasjon. I tillegg får du oppdatert forskning på faktorene.    

Målgruppen er: Ledere, HR-ansvarlige, tillitsvalgte, verneombud og andre som ønsker innsikt i 10-FAKTOR.

Kurset er hybrid, så du kan velge om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.

Det er forhåndsgodkjent for OU-midler, så du kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

Lenkeblokk Icon Mer informasjon om programmet og påmelding finner du her