Vi ungdommer er opptatt av mange forskjellige saker, ikke bare saker som er bra for ungdommer, og mange saker kan vi være enige om – uansett alder.

Maiken Køien Andersen

- Det er kjempeviktig å høre på og ta med ungdommen når noe skal bestemmes. Det er tross alt vi som skal ta over dette landet. I salen her i dag er det ungdommer fra hele landet som har mange forskjellige erfaringer og bakgrunn. Vi er unge, men flere av oss sitter på globale, nasjonale og ikke minst lokale erfaringer.

Jeg har selv vært politisk aktiv i mange år og ser at mitt og andres engasjement kan være med på å endre. At vi er politisk aktive der vi bor og går på skole gjør helt klart en forskjell. For eksempel vet jeg at i mitt eget fylke Innlandet ble det vurdert å ikke ansette et mobbeombud. Vi i Ungdommens fylkesting i Hedmark syntes dette var veldig dumt og korttenkt, og vi valgte å ta dette opp som en sak i Fylkestinget. Jeg og min komitenestleder Isak snakket om viktigheten av mobbeombud, og dagen etter ble det tatt en ny avgjørelse, og mobbeombudet kom på plass. Det lønte seg å si ifra og engasjere seg!

Med dagens toppmøte mellom ungdom og dere som bestemmer, viser KS at de er villige til å satse på og høre på ungdommen. Derfor er det viktig at vi sier vår mening og gir KS råd når det gjelder de politiske prioriteringene som KS og kommunesektoren skal gjøre fremover. Vi kan bruke våre egne erfaringer, tanker og meninger til å hjelpe KS. Er din skole blitt miljøsertifisert eller er din skole veldig gode på klima? Er ditt fylke kjempeflinke på skole og utdanning? Da lønner deg seg å snakke om dette slik at KS får flere ideer og tanker fra oss ungdommer.  

Verden endres ikke uten ungdommer. Det er ofte vi som sitter på nye tanker, perspektiver, og vi ønsker å overta en bærekraftig verden etter dere voksne. Det er viktig at vi som ungdommer står opp og sier vår mening. Når jeg ser ut over salen, så tror jeg ikke det blir noe problem. Dere som er her i dag kan benytte denne sjansen til å snakke med ordførere og kommunedirektører om å alltid ta med ungdommen på å finne gode løsninger når dere utvikler lokalmiljøet. Kanskje vi ungdommer har ideer og løsninger som de ikke har tenkt på engang. I dag får dere mulighet til å snakke med ordførerne og kommunedirektørene. Bruk denne muligheten til å snakke med dem og vis dem hva ungdommene i Norge kan sånn at de skjønner at de MÅ lytte til oss.

Vi ungdommer er opptatt av mange forskjellige saker, ikke bare saker som er bra for ungdommer, og mange saker kan vi være enige om – uansett alder. Vi ønsker at Norge skal få et godt og effektivt nettverk med kollektivtransport. Vi ønsker et nasjonalt ungdomsråd, altså et organ for ikke partipolitisk ungdom, som får lov til å bidra direkte i utformingen av den nasjonale politikken. Vi ønsker gode og flere helsesykepleiere som kan hjelpe ungdom med det fysiske og det psykiske. Dette er selvsagt bare noen av de mange sakene som ungdom er opptatte av.

I dag skal dere få lære mye nytt, treffe mange nye mennesker og ta med dere nyttig og relevant kunnskap videre i arbeidet både lokalt og nasjonalt. I dette rommet er det mange ungdommer som vil bidra til at dette skal bli en bra dag på jobben for dere. Et mål for dagen er å få vist at ungdommen i Norge har mye å bidra med og at vi derfor må bli tatt på alvor.

Vi tror dere er smarte hvis dere politikere lytter ekstra nøye til oss i dag og til de budskapene og forventninger vi kommer med til morgendagens Kommunalpolitiske Toppmøte. Vi ungdommer skal ta med oss ideene vi får fra samtalene med dere som bestemmer inn i dialogkafeen senere i dag. Der skal vi spisse budskapet til KS Landsting. Så håper jeg at dere voksne også får påfyll for dagene og tiden som kommer.

Nå håper jeg at dere alle får fin dag, der dere lytter og bidrar.