Det er store forskjeller mellom kommunene, men vi mener dette er gode anslag på makronivå. Vi ser at smittetrykket har stor innvirkning på kostnadene

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

- Det har vært viktig for oss å samarbeide tett med KS og kommunsektoren om dette. Vi må huske at dette ikke er en fasit. Krisen fortsetter, og det er store forskjeller mellom kommunene, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i sin innledning. 

Regjeringen satte ned en arbeidsgruppe, som har gått systematisk gjennom hva slags inntekter og utgifter som blir påvirket av koronapandemien, tidligere i år. Gruppen gir også et overslag på hvor mye de ulike kostnadene utgjør.

Lenkeblokk Icon Les hele rapporten

Pressemelding: Anslår kommunesektoren sine koronautgifter til 14 milliardar kroner

- Det er store forskjeller mellom kommunene, men vi mener dette er gode anslag på makronivå. Vi ser at smittetrykket har stor innvirkning på kostnadene, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. 

Lenkeblokk Icon Covid 19 - Økte kostnader og reduserte inntekter i kommunesektoren. Presentasjon ved Bjørn Arild Gram

Regjeringen vil bruke rapporten som grunnlag for bevilgningene til kommunesektoren når de skal legge frem tilleggsnummeret til statsbudsjettet i november. 

Lenkeblokk Icon Les mer om statsbudsjettet her

Arbeidsgruppa har medlemmer fra KS og fagfolk fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartemenet, Samferdselsdepartementet og Kunnskapsarbeidet.