Hva er Sysselsettingsutvalget?

Sysselsettingsutvalget er en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge. Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, samt analysere utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser. Ekspertgruppen skal foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne, og at færre får unødig langvarige stønadsforløp eller faller utenfor arbeidslivet på en varig stønad.

Sysselsettingsutvalget la fram sin rapport torsdag 28. mars.  Både KS og de andre partene i arbeidslivet deltar i det videre arbeidet til utvalget.

- Utvalgets arbeid er viktig for alle deler av arbeidslivet og for å sikre vår velferd i årene som kommer. Kommunal sektor sysselsetter en betydelig del av arbeidsstyrken og er ryggraden i leveransene av offentlige velferdstjenester. For vår sektor er det viktig å sikre nok arbeidskraft med relevant kompetanse også fremover, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

Gangsø ser frem til å bidra i det videre arbeidet.

- Dette arbeidet er viktig, særlig med tanke  på hva som skjer i kommunale og fylkeskommunale virksomheter og hvordan ledere og tillitsvalgte i fellesskap trenger muligheter og handlingsrom til å få til nødvendige endringer, sier han.

 

Lenkeblokk Icon Les mer om Sysselsettingsutvalget her Lenkeblokk Icon KS`innspill til utvalget