KS går imot forslaget om at Diskrimineringsnemnda skal bli tillagt myndighet til å vurdere om gjengjeldelse har funnet sted og myndighet til å tilkjenne oppreisning og erstatning. KS mener dette av rettssikkerhetshensyn fortsatt bør avgjøres av domstolene.

KS går imot en nemndsbehandling i varslingssaker. Dersom det innføres en slik nemnds-behandling, bør den evalueres etter noen år. Det må også vurderes om Diskrimineringsnemnda har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å få tilført dette i dag.

Lenkeblokk Icon Last ned høringssvaret (pdf)