Bilde uten beskrivelse

Ruter aldersvennlig transport (RAT)

RAT er utviklet i samarbeid mellom Ruter og Oslo kommune. Tilbudet er så langt tilgjengelig i bydelene Nordre Aker, Sagene, Vestre Aker og Ullern, mandag til lørdag 10.00–18.00 for alle i alderen 67 år og eldre. Transporten bestilles senest 1 time før ønsket reisetid og prisen er den samme som for honnørbillett. Kundene kan bestille transport fra dør til dør innenfor et definert område, og det er tid og hjelp til av- og påstigning. Kjøretøyene er tilrettelagt for rullestol og rullator, og kunden kan også ha med seg en venn. Tjenesten bestilles via telefon eller app, og Ruter jobber med å tilpasse app etter eldres behov, og å tilby andre kanaler som telefon for bestilling og informasjon.

Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

Mann med stock og aldersvennlig transport

Foto: Ruter As / Redink, Thomas Haugersveen

Trondheim: AtB «67pluss»

AtB «67pluss» er et toårig pilotprosjekt med aldersvennlig transporttilbud i et område i Trondheim. Ordningen er inspirert av Ruters erfaringer fra Oslo, og kunnskap fra dybdeintervjuer med eldre. Funnet var at eldre var opptatt av forutsigbarhet og korrespondanse med offentlig transport, og at de var positive til å bruke apper og andre betalingsmidler enn kontanter og betalingskort. AtB bruker elektriske kjøretøy som er tilrettelagt for rullator og rullestol. Tjenesten er tilgjengelig mandag til fredag, 09.30-17.30, og prisen er som for ordinær honnørbillett. Kundene kan reise mellom forhåndsdefinerte servicepunkt.

Bilde uten beskrivelse

Sauda: Hent meg!

Tilbudet «HentMeg» er det første av sitt slag i Rogaland. Kunden bestiller transport på nett eller telefon, går utenfor hjemmet til avtalt tid og går om bord i en bil eller minibuss. Der sitter det gjerne flere passasjerer som har kommet på før deg. Du betaler vanlig busstakst og fraktes dit du ba om i bestillingen. På veien kan bilen/bussen plukke opp og sette av andre passasjerer. 

Foto: Kolombus

Foto: Kolumbus

Folldal: ønsker smart samordning 

«Smart Transport i Distriktene» har som mål å lage et felles system for transportplanlegging der ressursene innen person- og varetransport samordnes og utnyttes bedre. Målet er å skape smartere og tilgjengelige transporttilbud der folk bor, slik at det er mulig å bo i utkantstrøk uten førerkort og bil. Folldal kommune, Innlandet fylkeskommune, EnTur, nasjonal reiseplanlegger for kollektivreiser og sykehuset Innlandet samarbeider om det tre-årige prosjektet som startet i 2019. «Smart Transport i Distriktene» ser på transport i vid forstand, som skoleskyss, pasientreiser, passasjertransport, tilrettelagt transport (TT), turister, sykkelturister, pendlertransport, matlevering, transport av biologisk materiale, posttransport og annen varelevering. Logistikk er et sentralt tema sammen med brukervennlighet, og at samordning av transport er miljøvennlig og viktig for bærekraftig utvikling.

Foto: Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Å finne praktiske, fleksible og gode løsninger kan være krevende på steder der få personer bruker transporttilbudene daglig. Tilbud og løsninger må tilpasses lokale kontekster og ta hensyn til lokale utfordringer og behov. I øykommuner kan det kanskje være effektivt om bare går til kai der det faktisk er reisende, mens i byområder vil utvidelse av rutetilbudet kanskje være mest aktuelt. I områder med lav befolkningstetthet vil ulike typer bestillingstransport både kunne være mer aldersvennlig og redusere behovet for TT.

Vestfold og Telemark  

Vestfold kollektivselskap (VKT) har lansert prosjektet VKT Bestilling. Prosjektet er en ny måte å tenke kollektivtrafikk på i Vestfold. Du bestiller transport via app, nett eller telefon, går utenfor hjemmet til avtalt tid og går om bord i en minibuss. Minibussen plukker opp passasjerer som har bestilt tur. Billettprisen er lik et ordinært tilbud, men her fraktes passasjerene dit de har bedt om i bestillingen. På veien kan minibussen plukke opp og sette av andre passasjerer.

Bilde uten beskrivelse

Reisen kan bestilles inntil 10 minutter før reisetidspunktet. Dersom bussen allerede er på veien eller er full vil passasjeren få et nytt tidspunkt som er så nært det ønskede som mulig. Det er ingen begrensninger i antall bestilte turer per dag.  Foreløpig er tjenesten tilgjengelig i områdene Steinsnes og Åsen i Horten kommune. I Tønsberg kommune er tjenesten tilgjengelig i en omkrets på 5 km fra Revetal sentrum.

Fleksibel transport i Østfold  

Østfold kollektivtrafikk har laget tilbudet «Flexx» der ulike bestillingsruter supplerer det ordinære kollektivtilbudet. Tilbudet promoteres som «en blanding av taxi og buss», og bussen kjører passasjerene hjemmefra og dit de ønsker. I 2018 vedtok Fylkestinget at Flexx skal være gratis inntil videre.

Flexx er for alle, men sjåføren hjelper dem som trenger det til av- og påstigning og med å bære handleposer inn og ut av bussen (ved behov). Flexx stopper der reisende skal hentes/leveres og kjøretiden varierer derfor fra tur til tur. For de som bor i sentrum finnes det egne Flexx-møteplasser, og det er også mulig å reise mellom møteplasser i sentrum. Tilbudet følger en fast rute til faste tider og kjøres kun etter bestilling avhengig av hvor mange som har bestilt reise. Bestillingen må skje senest 2 timer før avreise.

Bilde uten beskrivelse

Flexx-ordningen finnes nå også i Møre og Romsdal og Finnmark.

 

 

Tilbake til Transport i et aldersvennlig lokalsamfunn

Lenkeblokk Icon 5: Transport i et aldersvennlig lokalsamfunn