Påmelding her

Foto: Bly

Lenkeblokk Icon Informasjon og påmelding

Omfattende omstilling er helt avgjørende for å opprettholde velferdsnivået i landet vårt. En levedyktig kommunesektor krever nyskaping og nytenking. Kommunen som arbeidsgiver i denne nye tiden må lykkes med å ta de gode grepene: Å våge, å lede, å samhandle, å mobilisere og å lære.  

Konferansen arrangeres som en fysisk konferanse med mulighet for digital deltakelse, 20.-21. september 2023, på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo sentrum. 

Lenkeblokk Icon Meld deg på her

Kampen om sårt tiltrengt arbeidskraft er startet. Kommunale helse- og omsorgstjenester er presset, og flere kommuner strever med å gi innbyggere de tjenestene de enten forventer eller har rett på. Vi ser nærmere på hvilke grep Kommune-Norge kan ta for å lykkes med oppdraget som må løses.  

Får konkrete råd

På Arbeidslivskonferansen På en helt annen måte i september møter du en rekke dyktige ledere og fagfolk som er eksperter på disse områdene. De skal gi oss konkrete råd til bruk i egen arbeidshverdag. Vi får også høre og lære av inspirerende historier fra kommuner som har tatt grep – og som har erfart at det er mulig å lykkes. 

På konferansen møter du blant andre: 

  • Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen
  • Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
  • Nils Brede Moe, sjefforsker ved SINTEF Digital 
  • Anne-Marthe Rustad Indregard, forsker og førsteamanuensis ved OsloMet
  • Øyvind Kvalnes, professor ved Handelshøyskolen BI 
  • Tom Karp, Professor i ledelse, Høyskolen Kristiania

Thomas Henschien er møteleder under konferansen. 

Reduksjon for flere enn tre påmelte

Konferansen er rettet mot kommunedirektører, kommunalsjefer, ledere og medarbeidere som jobber med HR, arbeidsmiljø, endrings-, prosjekt- og prosessledelse både i og utenfor kommunal sektor.

Å lære sammen gir bedre resultater i virksomheten. Vi oppfordrer derfor alle til å melde på flere ansatte for felles faglig og sosialt påfyll, og reduserer prisen med 15 prosent på flere enn tre påmeldte deltakere fra samme organisasjon.

Mer informasjon om innledere og program kommer fortløpende.