Notis

Én av ti bor trangt

Én av ti personer og én av tjue husholdninger bor trangt. Dette er særlig vanlig blant barnefamilier, husholdninger med lav inntekt og innvandrere, viser tall fra SSB. Ifølge statistikken bor 155 000 husholdninger og 10,3 prosent av alle personer trangt.

Notis

Økt skatteinnbetaling

Hittil i år er det betalt inn 533 milliarder kroner i skatt i Norge, viser tall fra SSB. Det er nesten 18 milliarder mer enn det som ble betalt i den same perioden i fjor. De personlige skatteyterne står for 420 milliarder kroner av innbetalingene.

Notis

Kort ventetid for sykehjem

Ventetiden for å få tildelt sykehjemsplass er kort, viser tall fra KS. På landsbasis i 2016 hadde 89,1 prosent av brukerne mottatt sykehjemsplass 0-15 dager etter vedtaksdato. Denne andelen er også stabil over tid.

Notis

Eiendomsskatt hos 365

Det var 63 kommuner uten eiendomsskatt i 2016, og 365 med. Om lag 20 prosent av befolkningen bor i kommuner uten skatten. Disse ligger stort sett i det sentrale østlandsområdet og er folkerike kommuner, viser tall fra Ssb.

Fakta om Kommunespeilet

 

Velkommen til Kommunespeilet på nett!

Her får du de varme og viktige historiene fra Kommune-Norge som skal inspirere og synliggjøre mangfoldet og de gode eksemplene i kommunene. 

Målet er å bygge kunnskap om Kommune-Norge, vise hvilke tjenester kommunen leverer og hva det betyr for lokalsamfunnet og innbyggerne.

Kommunespeilet - et magasin fra KS - har vært en suksess siden det ble lansert vinteren 2014. Magasinet har blitt distribuert som bilag til Kommunal Rapport, nå tar vi ett skritt videre og lanserer Kommunespeilet digitalt.