Notis

Kommunale helse- og omsorgstjenester i 2017

I løpet av 2017 var det totalt 361 402 unike personer som mottok én eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester, eller 6,8 % av befolkningen i Norge, viser tall fra SSB. I perioden 2007-2017 har mottakere av tjenestene økt med om lag 18 prosent.

Notis

Liten folkevekst i 2. kvartal

Færre innvandringar og færre fødslar gav ein nedgang i folkeveksten i 2. kvartal. Vi må tilbake til 2005 for å finne ein svakare folkevekst i 2. kvartal, skriv SSB. Totalt budde det 5 312 300 personar i Noreg per 1. juli i år.

Notis

Elevene blir stadig flinkere

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng har økt jevnt de siste årene, både nasjonalt og i alle fylker, skriver Kommunal Rapport. Elevkullet på 10. trinn har i år snitt 41,8 grunnskolepoeng. Det er 0,4 poeng mer enn i fjor, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Notis

Enova gir støtte til ladestasjoner

I fjor lanserte Enova en ordning rettet mot 287 kommuner som gir inntil 200.000 kroner i støtte per hurtiglader, ved bygging av nye ladere av denne typen. Så langt har Enova mottatt 51 søknader. 46 av søknadene er så langt innvilget, skriver Dagsavisen.

Fakta om Kommunespeilet

 

Velkommen til Kommunespeilet!

Her får du de varme og viktige historiene fra Kommune-Norge som skal inspirere og synliggjøre mangfoldet og de gode eksemplene i kommunene. 

Målet er å bygge kunnskap om Kommune-Norge, vise hvilke tjenester kommunen leverer og hva det betyr for lokalsamfunnet og innbyggerne.

Kommunespeilet - et magasin fra KS - har vært en suksess siden det ble lansert vinteren 2014. Magasinet ble tidligere distribuert som bilag til Kommunal Rapport, nå har vi tatt ett skritt videre og publiserer kun Kommunespeilet på nett.