Notis

Nedgang i antall arbeidsledige

Ifølge tall fra NAV, falt antallet helt arbeidsledige i landet med 1 700 personer fra april til mai. 16 fylker hadde en nedgang i registrerte helt arbeidsledige i mai, og med 8% hadde Nordland den største nedgangen.

Notis

Over 100 tusen har meldt seg ut av kirken

I 2017 var det 3,7 millioner registrert i Den norske kirke. De siste fire årene har antallet medlemmer blitt redusert med 103.000. Nå utgjør medlemsmassen ca. 71% av landets befolkning, som er en reduksjon på 4,6% side 2014.

Notis

Fikk kalv i konfirmasjonsgave

Steinar Austdal fikk en konfirmasjonsgave fra mor og far som var lit utenom det vanlige. Lastebilsjåfør, Prezeme Bolesta, sørget for at kalven ble overlevert like etter seremonien i Bjerkreim kirke.

Notis

Rekordmange fullfører videregående

I løpet av fem år fullførte nesten 75% av de 66.000 elevene som begynte på videregående i 2012 sin studie- eller yrkeskompetanse. Det er en prosentøkning på 1,5% fra i fjor, og det høyeste tallet som er blitt målt.

Fakta om Kommunespeilet

 

Velkommen til Kommunespeilet!

Her får du de varme og viktige historiene fra Kommune-Norge som skal inspirere og synliggjøre mangfoldet og de gode eksemplene i kommunene. 

Målet er å bygge kunnskap om Kommune-Norge, vise hvilke tjenester kommunen leverer og hva det betyr for lokalsamfunnet og innbyggerne.

Kommunespeilet - et magasin fra KS - har vært en suksess siden det ble lansert vinteren 2014. Magasinet ble tidligere distribuert som bilag til Kommunal Rapport, nå har vi tatt ett skritt videre og publiserer kun Kommunespeilet på nett.