Til hovedinnhold

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Artikler

Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologiFoto: Illustrasjon: Fete Typer

Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi

Helhetlig tjenestemodell er et verktøy for kommuner som skal implementere velferdsteknologi. Modellen gir oversikt over oppgaver, roller og ansvar som bør ivaretas dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Velferdsteknologiprogrammet

Velferdsteknologi kan gi store gevinster. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet hjelper kommuner å ta i bruk velferdsteknologi i tjenestene.

Foto: Bly

Verktøy og veiledning

Under finner du verktøy og veiledere som kan hjelpe kommunen å bli bedre på velferdsteknologi. Materialet er utviklet sammen med kommunene.

Foto: Anders Martinsen

Kom i gang

Videreføringen av Velferdsteknologiprogrammet er til vurdering med samarbeidspartnerne. I mellomtiden er det mange måter å komme i gang på.

Foto: Colourbox.com

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Kommuner som skal innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, kan få støtte av et nyetablert kommunenettverk. Alle landets regioner har egen koordinator i nettverket.

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Les mer her.

Ressursbank VelferdsteknologiFoto: Bly

Ressursbank Velferdsteknologi

Ressursbanken er laget for dere som ønsker et supplement til basisopplæringen i Velferdsteknologiens ABC. Her kan du få inspirasjon, mer informasjon om fagstoffet og se filmer som kan bidra til å forstå kompleksiteten.

Flere saker om velferdsteknologi

Modell for innføring av velferdsteknologi

Nå finner du Helhetlig tjenestemodell digitalt tilgjengelig på ks.no. Modellen forklarer hvilke roller og oppgaver kommuner bør ivareta dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

En introduksjon til Helhetlig tjenestemodell

Helhetlig tjenestemodell er utviklet sammen med kommuner som har deltatt i nasjonalt velferdsteknologiprogram. Modellen beskriver hvilke oppgaver som må ivaretas dersom velferdsteknologi skal fungere i drift og være del av tjenestetilbudet i kommunen.

Foto: KS

Last ned Helhetlig tjenestemodell

Foto: KS

Oppgaver som må ivaretas

Foto: Illustrasjon: Fete Typer

Support, lager og utstyr

Det er en flere oppgaver knyttet til support, lager og håndtering av utstyr som må løses. Her finner du en introduksjon til de sentrale oppgavene.

Foto: Illustrasjon: Fete Typer

Anskaffelser og avtaleforvaltning

Velferdsteknologi må anskaffes fra leverandører. I tillegg må det som anskaffes og avtalene følges opp jevnlig. Her finner du litt informasjon om oppgaver knyttet til anskaffelser og avtaleforvaltning.

Les flere artikler

KONTAKT