Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Flere saker om velferdsteknologi

Ny teknologi redder liv

KOMMUNESPEILET

Ny teknologi redder liv

I Grimstad har velferdsteknologi gjort hverdagen bedre for både pasienter og ansatte. Nattevakten på Frivolltun sykehjem er overbevist om at teknologien har reddet liv. Nå samarbeider Grimstad med de 29 andre kommunene i Agder om mer velferdsteknologi.

Larvik leder an

KOMMUNESPEILET

Larvik leder an

Da unge funksjonshemmede i Larvik etterspurte større fleksibilitet i hjelpen fra kommunen, satte kloke hoder seg ned for å finne en løsning. Resultatet ble Tjenesteshop - den aller første av sitt slag i Norge.

Bringer opplevelsene til beboerne

KOMMUNESPEILET

Bringer opplevelsene til beboerne

- Se på alle de menneskene på markedet. Nå går de nesten på meg, sier Ruth Olhgren (92). Med digitale briller er hun på tur til markedet på Røros. På Ladesletta helse- og velferdssenter i Trondheim har de kjøpt inn VR-briller til de eldre.

Kvikk-guide for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kvikk-guide for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum.

Skal du i gang med et tjenesteinnovasjonsprosjekt, og skulle gjerne hatt veiledning og verktøy?

Skal du i gang med et tjenesteinnovasjonsprosjekt, og skulle gjerne hatt veiledning og verktøy?

Skal din kommune i gang med komplekse prosjekter hvor dere ønsker å samhandle med spesialisthelsetjenesten? Planlegger dere å sette i gang med digital hjemmeoppfølging? I slike prosjekter kan dere få hjelp av InnoMed. Neste søknadsfrist er 12. mars.

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19

Mange pasienter med covid-19 har opplevd stor utrygghet mens de har vært i isolasjon hjemme, flere har følt seg svært syke og endel tilfeller har de kommet sent til behandling i sykehus.

Les flere artikler

KONTAKT