Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 171-180 av 257 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (325) Alle artikler (68) FoU-rapporter (7) Fagartikler (52) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (257)

Herøy kommune_3. samling Helgeland.pdf

pasient: Kartlegging, mål, tiltak, evaluering. (Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid ivaretas) (tidsfrist:

Høringssvar om midlertidige tilpasninger i barnehage og skole.pdf

opplæring. KS mener at bestemmelsene om brukermedvirkning bør vurderes på nytt og modereres. Samar

KS` arbeidsgivermonitor 2019

Lønnspolitikk Ledelse Mangfold og inkludering Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av virksomhetsledere ... av fagpersonell Arbeidsmiljø Sykefravær Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Samarbeid med eksterne

Prosjektene_kommunepresentasjoner og nytt fra KS Trøndelag.pdf

sammenhengende system uten oppfølgingsbrudd 3. Brukermedvirkning. Barn, unge og foreldre involveres i samarbeidet

refleksjonshefte_utviklinghemmede.pdf

refleksjonskort og appen «Rak rygg» • Debattheftet «Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren – historier til ... Notater 18 19 del 2 case til refleksjon Brukermedvirkning Anna er 29 år, har diagnosene autisme og lett

Erfaringer med råd for medvirkning.pdf

og Vedung (2001) seks hovedargumenter for brukermedvirkning som et supplement til det representative ... Servicetilpasningsargumentet fokuserer på at brukermedvirkning er nødvendig for å tilpasse offentlige tjenestene

idekatalogen.pdf

spille en aktiv rolle i tjenesteutformingen. Brukermedvirkning er en rettighet nedfelt i lovverket som kan ... løsninger kan bringes frem (se eksempler på brukermedvirkning i politikkutforming på s.11, på systemnivå

Høringsuttalelse fra KS integreringsloven.pdf

handlingsrommet blir mindre, og frykter at rommet for brukermedvirkning vil bli mindre som følge av endringen. ... ikke kan overses. Det er godt dokumentert at brukermedvirkning er viktig. KS ser det derfor som urimelig

thorbjorn_refleksjonsverktoy.pdf

personer med utviklingshemming» • Debattheftet «Brukermedvirkning i helse og omsorgssektoren – historier

KS digitale fellestjenester. Konseptutredning versjon 1.0. 11.05.2022 (2).PDF

............................... 26 4.4 Brukermedvirkning ......................................... ... (11.05.2022) 15 driftsleverandør. Brukermedvirkning skjer systematisk.5 Drift av infrastruktur

Forrige
14 15 16 17 18 19 20 21
Neste