Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 171-180 av 282 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (352) Alle artikler (70) FoU-rapporter (8) Fagartikler (53) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (282)

KS Arbeidsgivermonitor 2017 F36.pdf

med tillitsvalgte på Innbyggermedvirkning/brukermedvirkning Kommunens politiske vedtak og prioriteringer ... med tillitsvalgte på Innbyggermedvirkning/brukermedvirkning Måten vi samarbeider på tvers innad fylkeskommunen

Eksempel på prosjektplan for digital hjemmeoppfølging.pdf

arbeidsgruppe samt referansegrupper som skal sikre brukermedvirkning og god forankring. Prosjekteier Kommunalsjef

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021.pdf

Beholde fagpersonell Høy andel «ufaglærte» Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av toppledere ... mellomledere Samarbeid med tillitsvalgte Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av fagpersonell

KS_arbeidsgivermonitor2019_F36.pdf

Lønnspolitikk Ledelse Mangfold og inkludering Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av virksomhetsledere ... av fagpersonell Arbeidsmiljø Sykefravær Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Samarbeid med eksterne

2. Partnerskapet samling 30.09.21 hovedpresentasjon.pdf

Forpliktende samhandling Barnets stemme, brukermedvirkning Tidlig innsats og forebygging Kompetanse

Gode pasientforløp_årsrapport 2019.pdf

«hva er viktig for deg?» og hvordan styrke brukermedvirkning for ungdom i primær- helsetjenesten. Tollefsen

Debatthefte.pdf

Lønnspolitikk Ledelse Mangfold og inkludering Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av virksomhetsledere ... av fagpersonell Arbeidsmiljø Sykefravær Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Samarbeid med eksterne

Rapport 2022 - 01 Erfaringer med råd for medvirkning.pdf

og Vedung (2001) seks hovedargumenter for brukermedvirkning som et supplement til det representative ... Servicetilpasningsargumentet fokuserer på at brukermedvirkning er nødvendig for å tilpasse offentlige tjenestene

Sluttrapport pasientforløp høst 2019 med vedlegg.pdf

.................................... 7 Brukermedvirkning ......................................... ... er i veien med deg?». Dette for å fremme brukermedvirkning og mulighet for den enkelte til å delta i

Digitale fellestjenester ver 1_0.pdf

........................... 23 Figur 6: Brukermedvirkning.......................................... ... utviklingsteamet. Har ansvaret å etablere brukermedvirkning på tjenesten gjennom brukermøter og brukerråd

Forrige
14 15 16 17 18 19 20 21
Neste