Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 161-170 av 257 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (325) Alle artikler (68) FoU-rapporter (7) Fagartikler (52) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (257)

Eksempel på prosjektplan for digital hjemmeoppfølging.pdf

arbeidsgruppe samt referansegrupper som skal sikre brukermedvirkning og god forankring. Prosjekteier Kommunalsjef

KS_arbeidsgivermonitor2019_F36.pdf

Lønnspolitikk Ledelse Mangfold og inkludering Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av virksomhetsledere ... av fagpersonell Arbeidsmiljø Sykefravær Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Samarbeid med eksterne

Gode pasientforløp_årsrapport 2019.pdf

«hva er viktig for deg?» og hvordan styrke brukermedvirkning for ungdom i primær- helsetjenesten. Tollefsen

Debatthefte.pdf

Lønnspolitikk Ledelse Mangfold og inkludering Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av virksomhetsledere ... av fagpersonell Arbeidsmiljø Sykefravær Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Samarbeid med eksterne

Rapport 2022 - 01 Erfaringer med råd for medvirkning.pdf

og Vedung (2001) seks hovedargumenter for brukermedvirkning som et supplement til det representative ... Servicetilpasningsargumentet fokuserer på at brukermedvirkning er nødvendig for å tilpasse offentlige tjenestene

Sluttrapport pasientforløp høst 2019 med vedlegg.pdf

.................................... 7 Brukermedvirkning ......................................... ... er i veien med deg?». Dette for å fremme brukermedvirkning og mulighet for den enkelte til å delta i

Årsrapport 2017

Etikkarbeidet fører til økt oppmerksomhet rundt brukermedvirkning  Etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere

Evaluering Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten desember 2019.pdf

innovasjon, utvikling, handlekraft, påvirkning og brukermedvirkning BI har vektlagt innovasjon og utvikling ... forbedring når det gjelder å tilrettelegge slik at brukermedvirkning blir ivaretatt på en god måte, samt at de

Gode pasientforløp_årsrapport 2022.pdf

viktig for deg? – et verktøy for å fremme brukermedvirkning i kommunale lavterskel- tjenester for ungdom

Digitale fellestjenester ver 1_0.pdf

........................... 23 Figur 6: Brukermedvirkning.......................................... ... utviklingsteamet. Har ansvaret å etablere brukermedvirkning på tjenesten gjennom brukermøter og brukerråd

Forrige
13 14 15 16 17 18 19 20
Neste