Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 151-160 av 250 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (316) Alle artikler (66) FoU-rapporter (7) Fagartikler (50) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (250)

Programnotat 2020-2023.pdf

Programnotat 2020- 2023 ... utgangspunkt. Hvordan kan man balansere brukermedvirkning og likebehandling, i bredden av tjenester

hr-2016-1366-a-avlaster-2.pdf

attjenestene skulle ytes med stor grad av brukermedvirkning, basert på en helhetlig vurdering av brukers ... ta klienter med hjem. (31) Prinsippet om brukermedvirkning som gjelder for denne typen omsorgstjenester

Digitale fellestjenester ver 1_0.pdf

........................... 23 Figur 6: Brukermedvirkning.......................................... ... utviklingsteamet. Har ansvaret å etablere brukermedvirkning på tjenesten gjennom brukermøter og brukerråd

2. Partnerskapet samling 30.09.21 hovedpresentasjon.pdf

Forpliktende samhandling Barnets stemme, brukermedvirkning Tidlig innsats og forebygging Kompetanse

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021.pdf

Beholde fagpersonell Høy andel «ufaglærte» Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av toppledere ... mellomledere Samarbeid med tillitsvalgte Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av fagpersonell

Gode pasientforløp_årsrapport 2019.pdf

«hva er viktig for deg?» og hvordan styrke brukermedvirkning for ungdom i primær- helsetjenesten. Tollefsen

Eksempel på prosjektplan for digital hjemmeoppfølging.pdf

arbeidsgruppe samt referansegrupper som skal sikre brukermedvirkning og god forankring. Prosjekteier Kommunalsjef

KS_arbeidsgivermonitor2019_F36.pdf

Lønnspolitikk Ledelse Mangfold og inkludering Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av virksomhetsledere ... av fagpersonell Arbeidsmiljø Sykefravær Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Samarbeid med eksterne

KS Arbeidsgivermonitor 2017 F36.pdf

med tillitsvalgte på Innbyggermedvirkning/brukermedvirkning Kommunens politiske vedtak og prioriteringer ... med tillitsvalgte på Innbyggermedvirkning/brukermedvirkning Måten vi samarbeider på tvers innad fylkeskommunen

Nav ansattes sikkerhet - tiltak.pdf

(vedlegg 3). 3 .1 .2 .Brukermedvirkning i NAV Bestemmelser om brukermedvirkning i NAV er ned- felt i § ... brukermøter skal preges av til- lit, respekt og brukermedvirkning.16 De som trenger flere og sammensatte tjenester

Forrige
12 13 14 15 16 17 18 19
Neste