Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 141-150 av 282 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (353) Alle artikler (71) FoU-rapporter (8) Fagartikler (54) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (282)

24095 KS Status kommune 2024 _WEB.pdf

vedtak og prioriteringer Innbyggermedvirkning/brukermedvirkning Måten vi samarbeider med tillitsvalgte på

Rapport om større handlingsrom i NAV-kontoret 2017.pdf

Individuell brukermedvirkning 15 4.1.2 Brukermedvirkning fra arbeidsgivere 16 4.1.3 Brukermedvirkning på systemnivå ... i arbeid. Dette dokumentet tar for seg brukermedvirkning, partnerskapet, organisering, kompetanse og

Rapport 2023-20 KSF-evaluering.pdf

med fokus på kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet (HelseOmsorg21, 2014). Samtidig

Sluttrapport_Bemanningutfordringer i helse- og omsorgssektoren_Rambøll og Menon.pdf

1.3 Teknologi og infrastruktur 6 1.3.1 Brukermedvirkning 6 1.4 Konklusjon og anbefaling 7 2. Innledning ... omsorgssektoren 47 5.7 Brukermedvirkning 49 5.7.1 Drivere og barrierer for brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren

Veileder yrkeskonkurranser.pdf

med yrkesetiske retningslinjer • ivareta brukermedvirkning og samarbeid med pårørende • kartlegge brukerens ... var håndteringen av avfall god nok, ble brukermedvirkning og kommunikasjon ivaretatt o.l. Elevene

3. Fafo innlegg Samhandling.pdf

lykkes med samordning? Ledelsesforankring Brukermedvirkning Tid og ressurser Felles arenaer Respekt

Randaberg - Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (1).pdf

som har behov for tjenester) har rett til brukermedvirkning, og skal få uttale seg om sine behov og ønsker

Tilbudsforespørsel KS FoU-prosjekt 194037 Årsaker til kostnadsvekst innen pleie og omsorg.pdf

individuell tilpasning, individuell plan, og brukermedvirkning. Vekten på individuell tilpasning, med sterk

Julie Wendelbo_Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdf

forbedringsarbeid • Poengterer krav til brukermedvirkning • Tydeliggjør medarbeiderens involvering

5 Forbedring av pasientforløp Harstad kommune.pdf

helsepersonell med opplæring i løpet av 3 dager. Brukermedvirkning («Hva er viktig for deg», pasientens

Forrige
11 12 13 14 15 16 17 18
Neste