Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 141-150 av 250 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (316) Alle artikler (66) FoU-rapporter (7) Fagartikler (50) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (250)

Programnotat 2020-2023.pdf

utgangspunkt. Hvordan kan man balansere brukermedvirkning og likebehandling, i bredden av tjenester

Tjenesteanalyse for barneverntjenesten - Ullensaker kommune 2016

1. Resultat for brukerne Prosessen 2. Brukermedvirkning 3. Respektfull behandling Strukturen 4 ... at ansatte overholder taushetsplikten  Brukermedvirkning, spesielt mulighet til å være med å bestemme

28666_KS_Refleksjonshandboka.pdf

valg, som hensyn til pasientens ve og vel, brukermedvirkning, trygghet og sikkerhet Å formidle dårlige ... Prosjektets refleksjonskort • Debattheftet «Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren – historier

INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf

. . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.9 Brukermedvirkning og betydningen av foreldresamarbeid . . . ... på mer og bedre tilpasset opplæring. 1.9 BRUKERMEDVIRKNING OG BETYDNINGEN AV FORELDRESAMARBEID Ekspertgruppen

INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf

. . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.9 Brukermedvirkning og betydningen av foreldresamarbeid . . . ... på mer og bedre tilpasset opplæring. 1.9 BRUKERMEDVIRKNING OG BETYDNINGEN AV FORELDRESAMARBEID Ekspertgruppen

Anne Lyngroth_LN Helgeland 2. samling_Basiskompetanse.pdf

sette konkrete mål sammen med pasienten? Brukermedvirkning Observasjon – refleksjon – handling. Hva ser

2-partnerskapet-samling-300921-hovedpresentasjon.pdf

Forpliktende samhandling Barnets stemme, brukermedvirkning Tidlig innsats og forebygging Kompetanse

Evaluering av utdanningstilbudet «Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten».pdf

5.6 Deltakerne tilrettelegger bedre for brukermedvirkning 21 5.7 Deltakerne tilrettelegger bedre for ... kompetanseledelse ❖ Deltakerne tilrettelegger bedre for brukermedvirkning og samarbeid med andre aktører innen helse

Programnotat 2020-2023.pdf

Programnotat 2020- 2023 ... utgangspunkt. Hvordan kan man balansere brukermedvirkning og likebehandling, i bredden av tjenester

hr-2016-1366-a-avlaster-2.pdf

attjenestene skulle ytes med stor grad av brukermedvirkning, basert på en helhetlig vurdering av brukers ... ta klienter med hjem. (31) Prinsippet om brukermedvirkning som gjelder for denne typen omsorgstjenester

Forrige
11 12 13 14 15 16 17 18
Neste