Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 131-140 av 250 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (316) Alle artikler (66) FoU-rapporter (7) Fagartikler (50) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (250)

IHavsøBærekraft.pdf

kommunens tjenestetilbud innen 2018 • Fokus på brukermedvirkning og behovskartlegging • Fokus på gevinstrealisering-

Tilbudsforespørsel for KS FoU-prosjekt nr. 204002 E-ung.pdf

kunnskap både innenfor innholdsutvikling, brukermedvirkning og teknisk løsning. Tilbyder må også synliggjøre

Julie Wendelbo_Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdf

forbedringsarbeid • Poengterer krav til brukermedvirkning • Tydeliggjør medarbeiderens involvering

14-775-tjenesteanalyse-for-barneverntjenesten-i-audnedal_hagebostad.docx-382866_1_0.pdf

Samordning Respektfull behandling Pålitelighet Brukermedvirkning Resultat for brukerne Helhetsvurdering Gjennomsnittlig ... måles respektfull behandling, pålitelighet og brukermedvirkning. Også her skårer foreldrene oss høyt, høyest

Forskningsrådet - porteføljeplan for helse

innovasjon (RRI) ▪ Brukerinvolvering og brukermedvirkning ▪ Forskningsinfrastruktur inkludert helsedata

Programnotat 2020-2023.pdf

utgangspunkt. Hvordan kan man balansere brukermedvirkning og likebehandling, i bredden av tjenester

2022 04 27 webinar tilskudd DHO.pdf

Primærhelsemeldingen (Meld.St. 26 2014 – 2015) – brukermedvirkning, forebygging, proaktiv oppfølging og gode

NM-2018-Sykehus-med-skuespillerinstruks-og-vurderingskriterier.pdf

Deltakeren hever/senker seng tilbake. 3 Brukermedvirkning:  Deltakeren gir pasienten mulighet til

NM-2018-Sykehus-med-skuespillerinstruks-og-vurderingskriterier-1.pdf

Deltakeren hever/senker seng tilbake. 3 Brukermedvirkning:  Deltakeren gir pasienten mulighet til

Tilbudsforespørsel KS FoU-prosjekt nr. 214017 _frist 140521.pdf

mobbing som har utviklet en ressursside om brukermedvirkning i skolen. https://videltar.no/ . Denne gir

Forrige
10 11 12 13 14 15 16 17
Neste