Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 131-140 av 284 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (355) Alle artikler (71) FoU-rapporter (8) Fagartikler (54) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (284)

Bilag 2.2 Beskrivelse av informasjonskategorier og elementer.pdf

Problemområde Boforhold • Problemområde Brukermedvirkning • Problemområde Eliminasjon • Problemområde ... tillegg til øyeblikksbilde Boforhold Brukermedvirkning Eliminasjon Hud/vev Kommunikasjonsevne

Gitte Christine Korvann_Lillestrøm kommune.pdf

uenig-svært enig): • Resultat for brukeren • Brukermedvirkning • Respektfull behandling • Tilgjengelighet

Tanja Sæthre Ekeid_Forbedringsarbeidet i Tønsberg.pdf

mennesker i selvmordsrisiko» o Økt fokus på brukermedvirkning og å styrke den enkeltes ressurser for å forebygge

refleksjonskort_ledere_medarb_brukere_4korr-3.pdf

ALLE TJENESTER Når jeg hører ordet brukermedvirkning, tenker jeg … ALLE TJENESTER Hvordan kan

3. Fafo innlegg Samhandling.pdf

lykkes med samordning? Ledelsesforankring Brukermedvirkning Tid og ressurser Felles arenaer Respekt

3-Fafo-innlegg-Samhandling.pdf

lykkes med samordning? Ledelsesforankring Brukermedvirkning Tid og ressurser Felles arenaer Respekt

Resultatmåling i introduksjonprogrammet.pdf

norskkunnskaper, fant man i sistnevnte studie også at brukermedvirkning - spesielt for menn, og arbeidsretting - ... ansattes kompetanse, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Djuve og kollegaer finner i sin studie

KS Veileder i evaluering 2022.pdf

......................................37 Brukermedvirkning ........................................ ... evaluere brukermed- virkning, og hvordan brukermedvirkning i seg selv er et nyttig virkemiddel i evalueringen

Agder - Saksbehandling, tildelingskriterier og egenbetaling.docx

tildeling av tiltaket 3) Samtykkekompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for all tildeling · Ved ... tildeling av tiltaket 3) Samtykkekompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for all tildeling · Ved manglende

Rapport om større handlingsrom i NAV-kontoret 2017.pdf

Individuell brukermedvirkning 15 4.1.2 Brukermedvirkning fra arbeidsgivere 16 4.1.3 Brukermedvirkning på systemnivå ... i arbeid. Dette dokumentet tar for seg brukermedvirkning, partnerskapet, organisering, kompetanse og

Forrige
10 11 12 13 14 15 16 17
Neste