Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 131-140 av 273 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (343) Alle artikler (70) FoU-rapporter (8) Fagartikler (53) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (273)

Gitte Christine Korvann_Lillestrøm kommune.pdf

uenig-svært enig): • Resultat for brukeren • Brukermedvirkning • Respektfull behandling • Tilgjengelighet

Tanja Sæthre Ekeid_Forbedringsarbeidet i Tønsberg.pdf

mennesker i selvmordsrisiko» o Økt fokus på brukermedvirkning og å styrke den enkeltes ressurser for å forebygge

3-Fafo-innlegg-Samhandling.pdf

lykkes med samordning? Ledelsesforankring Brukermedvirkning Tid og ressurser Felles arenaer Respekt

3. Fafo innlegg Samhandling.pdf

lykkes med samordning? Ledelsesforankring Brukermedvirkning Tid og ressurser Felles arenaer Respekt

refleksjonskort_ledere_medarb_brukere_4korr-3.pdf

ALLE TJENESTER Når jeg hører ordet brukermedvirkning, tenker jeg … ALLE TJENESTER Hvordan kan

Resultatmåling i introduksjonprogrammet.pdf

norskkunnskaper, fant man i sistnevnte studie også at brukermedvirkning - spesielt for menn, og arbeidsretting - ... ansattes kompetanse, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Djuve og kollegaer finner i sin studie

KS Veileder i evaluering 2022.pdf

......................................37 Brukermedvirkning ........................................ ... evaluere brukermed- virkning, og hvordan brukermedvirkning i seg selv er et nyttig virkemiddel i evalueringen

Agder - Saksbehandling, tildelingskriterier og egenbetaling.docx

tildeling av tiltaket 3) Samtykkekompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for all tildeling · Ved ... tildeling av tiltaket 3) Samtykkekompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for all tildeling · Ved manglende

Sluttrapport_Bemanningutfordringer i helse- og omsorgssektoren_Rambøll og Menon.pdf

1.3 Teknologi og infrastruktur 6 1.3.1 Brukermedvirkning 6 1.4 Konklusjon og anbefaling 7 2. Innledning ... omsorgssektoren 47 5.7 Brukermedvirkning 49 5.7.1 Drivere og barrierer for brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren

Rapport om større handlingsrom i NAV-kontoret 2017.pdf

Individuell brukermedvirkning 15 4.1.2 Brukermedvirkning fra arbeidsgivere 16 4.1.3 Brukermedvirkning på systemnivå ... i arbeid. Dette dokumentet tar for seg brukermedvirkning, partnerskapet, organisering, kompetanse og

Forrige
10 11 12 13 14 15 16 17
Neste