Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 121-130 av 246 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (308) Alle artikler (62) FoU-rapporter (7) Fagartikler (46) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (246)

3. Fafo innlegg Samhandling.pdf

lykkes med samordning? Ledelsesforankring Brukermedvirkning Tid og ressurser Felles arenaer Respekt

refleksjonskort_ledere_medarb_brukere_4korr-3.pdf

ALLE TJENESTER Når jeg hører ordet brukermedvirkning, tenker jeg … ALLE TJENESTER Hvordan kan

Resultatmåling i introduksjonprogrammet.pdf

norskkunnskaper, fant man i sistnevnte studie også at brukermedvirkning - spesielt for menn, og arbeidsretting - ... ansattes kompetanse, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Djuve og kollegaer finner i sin studie

god_prosess_web-2012.pdf

av undersøkelsen Ansvar for og innhold i brukermedvirkning og brukerdialog er avklart Evaluering av arbeidet ... for og innhold i brukermedvirkning og brukerdialog er avklart Med brukermedvirkning menes her gjennomføring

tjenesteanalyse-for-helse--og-omsorgstjenesten-i-asnes-kommunen-17-september-2015 (2).pdf

4,8 5 Informasjon 4,7 5,1 4,5 5,2 4,9 Brukermedvirkning 4 4,7 4,2 4,5 4,7 Respektfull behandling ... 1,2 % 6 Trygghet 9,6 % 88,5 % 1,9 % 2 Brukermedvirkning 81,1 % 12,8 % 6,1 % 4 Respektfull behandling

KS Veileder i evaluering 2022.pdf

......................................37 Brukermedvirkning ........................................ ... evaluere brukermed- virkning, og hvordan brukermedvirkning i seg selv er et nyttig virkemiddel i evalueringen

Forskningsrådet - porteføljeplan for helse

innovasjon (RRI) ▪ Brukerinvolvering og brukermedvirkning ▪ Forskningsinfrastruktur inkludert helsedata

Agder - Saksbehandling, tildelingskriterier og egenbetaling.docx

tildeling av tiltaket 3) Samtykkekompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for all tildeling · Ved ... tildeling av tiltaket 3) Samtykkekompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for all tildeling · Ved manglende

Erfaringer med råd for medvirkning.pdf

og Vedung (2001) seks hovedargumenter for brukermedvirkning som et supplement til det representative ... Servicetilpasningsargumentet fokuserer på at brukermedvirkning er nødvendig for å tilpasse offentlige tjenestene

Rapport om større handlingsrom i NAV-kontoret 2017.pdf

Individuell brukermedvirkning 15 4.1.2 Brukermedvirkning fra arbeidsgivere 16 4.1.3 Brukermedvirkning på systemnivå ... i arbeid. Dette dokumentet tar for seg brukermedvirkning, partnerskapet, organisering, kompetanse og

Forrige
9 10 11 12 13 14 15 16
Neste