Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 91-100 av 277 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (347) Alle artikler (70) FoU-rapporter (8) Fagartikler (53) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (277)

Arbeidsgiverpolitikk_(24-06-2020).pdf

tjenester skal være lett tilgjengelige. Brukermedvirkning og innbyggerinvolvering skal stå sentralt ... beslutningsprosesser, innbyggerdialog og brukermedvirkning. Vi skal sikre færrest mulig lukkede møter

Rapport 2023-20 KSF-evaluering 20240109 FERDIG2.pdf

med fokus på kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet (HelseOmsorg21, 2014). Samtidig

Sauherad.pdf

i kommunens helse og omsorgstjenester • Brukermedvirkning og pårørendemedvirkning • Økt attraktivitet

Karin Nordal KSI Bergen 2.pdf

samarbeidspartnere for å øke avtaledekning • Sikre brukermedvirkning- bruk av fagkompetanse ved utarbeidelse

Sauherad.pdf

i kommunens helse og omsorgstjenester • Brukermedvirkning og pårørendemedvirkning • Økt attraktivitet

Ellen Marie T. Hufthammer og Line Dahl Haugholmen_Notodden sykehus og Seljord kommune_4. samling Telemark.pdf

Overordnet målSikre gode pasientforløp og brukermedvirkning ved implementering av «Hva er viktig for deg ... politiske prioriteringer. ◦ Målet er å sikre brukermedvirkning, forebygging, tidlig innsats og mestring,

LN Telemark_statusrapport STHF 03.05-04.05.pdf

Skraastad Mål - Hva skal oppnås? Sikre brukermedvirkning og gode pasientforløp ved implementering av ... punkt på tavla o Tilpasset informasjon og brukermedvirkning med pasient og pårørende o Forbedre kvaliteten

Velferdsteknologiens ABC - Emne B - F41 trykk.pdf

........ 6 Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning ............... 8 Kartlegging av behov . ... Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning er sentrale begreper

Eksempel på gevinstrapportering fra Larvik kommune.pdf

Spirometri Brukermedvirkning Larvik har valgt en modell for brukermedvirkning på individ og gruppenivå

Bendik Westlund Hegna_Integrerte helsetjenester_4. samling Ahus-regionen.pdf

dager før og etter IHT - Kilde: NPR • God brukermedvirkning • Bedre koordinert behandling og oppfølging

Forrige
6 7 8 9 10 11 12 13
Neste