Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 91-100 av 282 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (353) Alle artikler (71) FoU-rapporter (8) Fagartikler (54) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (282)

Sauherad.pdf

i kommunens helse og omsorgstjenester • Brukermedvirkning og pårørendemedvirkning • Økt attraktivitet

Karin Nordal KSI Bergen 2.pdf

samarbeidspartnere for å øke avtaledekning • Sikre brukermedvirkning- bruk av fagkompetanse ved utarbeidelse

Velferdsteknologiens ABC - Emne B - F41 trykk.pdf

........ 6 Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning ............... 8 Kartlegging av behov . ... Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning er sentrale begreper

MDbrev2024Fylkene.pdf

eksternt. • Det må legges til rette for god brukermedvirkning i oppfølgingsarbeidet. • Kvalitetsgjennomgangen ... plikter. Mangfoldperspektivet skal ivaretas. Brukermedvirkning skal vektlegges både i dialog med den enkelte

Ellen Marie T. Hufthammer og Line Dahl Haugholmen_Notodden sykehus og Seljord kommune_4. samling Telemark.pdf

Overordnet målSikre gode pasientforløp og brukermedvirkning ved implementering av «Hva er viktig for deg ... politiske prioriteringer. ◦ Målet er å sikre brukermedvirkning, forebygging, tidlig innsats og mestring,

LN Telemark_statusrapport STHF 03.05-04.05.pdf

Skraastad Mål - Hva skal oppnås? Sikre brukermedvirkning og gode pasientforløp ved implementering av ... punkt på tavla o Tilpasset informasjon og brukermedvirkning med pasient og pårørende o Forbedre kvaliteten

Eksempel på gevinstrapportering fra Larvik kommune.pdf

Spirometri Brukermedvirkning Larvik har valgt en modell for brukermedvirkning på individ og gruppenivå

Rapport-2023-20-KSF-evaluering.pdf

med fokus på kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet (HelseOmsorg21, 2014). Samtidig

Janne Lind og Sverre Sætre_Gode pasientforløp - veien videre_4. samling Innlandet.pdf

Sverre Sætre, avdelingsleder Samhandling og brukermedvirkning, Sykehuset Innlandet HF (sekretariat) Helseregion

Bendik Westlund Hegna_Integrerte helsetjenester_4. samling Ahus-regionen.pdf

dager før og etter IHT - Kilde: NPR • God brukermedvirkning • Bedre koordinert behandling og oppfølging

Forrige
6 7 8 9 10 11 12 13
Neste