Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 91-100 av 273 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (343) Alle artikler (70) FoU-rapporter (8) Fagartikler (53) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (273)

LN Telemark_statusrapport STHF 03.05-04.05.pdf

Skraastad Mål - Hva skal oppnås? Sikre brukermedvirkning og gode pasientforløp ved implementering av ... punkt på tavla o Tilpasset informasjon og brukermedvirkning med pasient og pårørende o Forbedre kvaliteten

Sauherad.pdf

i kommunens helse og omsorgstjenester • Brukermedvirkning og pårørendemedvirkning • Økt attraktivitet

Sauherad.pdf

i kommunens helse og omsorgstjenester • Brukermedvirkning og pårørendemedvirkning • Økt attraktivitet

Karin Nordal KSI Bergen 2.pdf

samarbeidspartnere for å øke avtaledekning • Sikre brukermedvirkning- bruk av fagkompetanse ved utarbeidelse

Velferdsteknologiens ABC - Emne B - F41 trykk.pdf

........ 6 Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning ............... 8 Kartlegging av behov . ... Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning er sentrale begreper

Eksempel på gevinstrapportering fra Larvik kommune.pdf

Spirometri Brukermedvirkning Larvik har valgt en modell for brukermedvirkning på individ og gruppenivå

Bendik Westlund Hegna_Integrerte helsetjenester_4. samling Ahus-regionen.pdf

dager før og etter IHT - Kilde: NPR • God brukermedvirkning • Bedre koordinert behandling og oppfølging

Monica Flaa Birkeland og May Kristin Ødegård_Hvordan gjorde vi det i Birkenes_1. samling Innlandet.pdf

ventelisteordning • Forsvarlig medisinsk oppfølging • Brukermedvirkning • Disponering av kontantytelser • Plikt til

Anders Vege_LN Helgeland_Systematisk kvalitetsforbedring.pdf

pasient: Kartlegging, mål, tiltak, evaluering. Brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid. • Opprette system

171123-anders-vege-dag_hva-er-viktig-for-deg.pdf

i Helsedialog fra 2007-2011, Figur 16. Brukermedvirkning i ”De beste” prosjektene og ”Resten” i %,

Forrige
6 7 8 9 10 11 12 13
Neste