Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 91-100 av 316 resultater for " brukermedvirkning "

Alt (316) Alle artikler (66) FoU-rapporter (7) Fagartikler (50) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (250)

LN Akershus_program første samling.pdf

med helsetjenesten? Mona Wike, rådgiver brukermedvirkning, Sykehuset i Vestfold HF 09.30–10.00 Forbedringsteamene

Smøla kommune - virtuell avdeling hjemmetjenesten.pdf

kvalitet i tjenestene – læring og forbedring • Brukermedvirkning: «hva er viktig for deg» • Ivaretar pårørenderessursen

NORCE-analysemodell (3).pdf

no/no/nav-og-samfunn/om- nav/brukermedvirkning/strategi-for-brukermedvirkning-i-nav ... Det er sterke føringer fra stat på økt brukermedvirkning, og et politisk ønske i KS. Det er et behov

alna.pdf

Grensesetting Gevinster ved samskaping? • Reell brukermedvirkning • Treffsikre løsninger • Ressursmobilisering

TFjermestadBærekraftig.pdf

------ Satsingsområder i kommunen: • Brukermedvirkning • Familie og nettverk • Frivillig innsats

Færder kommune_4. samling Vestfold.pdf

gode og trygge interne overflyttinger o Brukermedvirkning og dialog med pårørende o Ta til etterretning

Nordland-Oppgave-2016.pdf

spørre om lov til å utføre arbeidsoppgaver  Brukermedvirkning Sykepleieprosedyrer:  Vitalia (blodtrykk

sveinkjosavik.pdf

reinnleggelser Anbefalinger: - Økt fokus på brukermedvirkning - Økt fokus på samarbeidsmøter - Bedret

NORCE-analysemodell.pdf

no/no/nav-og-samfunn/om- nav/brukermedvirkning/strategi-for-brukermedvirkning-i-nav ... Det er sterke føringer fra stat på økt brukermedvirkning, og et politisk ønske i KS. Det er et behov

kvalitet-og-pilarene---v1.pdf

beslutningstagere og tjenesteytere • Brukermedvirkning er en rettighet og en helsefremmende faktor

Forrige
6 7 8 9 10 11 12 13
Neste