Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 1-10 av 71 resultater for " brukermedvirkning "

Alt (355) Alle artikler (71) FoU-rapporter (8) Fagartikler (54) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (284)

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse ... Involvere for å mestre Gjennom strategi for brukermedvirkning i NAV er brukerperspektivet satt i førersetet

NAV/sosiale tjenester

Filmer og artikler om brukermedvirkning

Hva er viktig for deg? Hva er viktig for deg? Oslo Hjelpefella, Oslo kommune Fagartikkel

e-helse og velferdsteknologi

Webinar: Effekter av brukermedvirkning for unge sosialhjelpsmottakere

tjenesteutvikling. Det er blant annet sett på hvordan brukermedvirkning er brukt som kilde til tjenesteutvikling og ... aktivitetsplikt, er det testet ut en ny modell for brukermedvirkning som er annerledes enn de ordinære brukerutvalgene

NAV/sosiale tjenester Forskning og utvikling

Webinar: Brukermedvirkning som kilde til tjenesteutvikling og innovasjon

og Høgskolen i Innlandet studert hvordan brukermedvirkning kan være kilde til tjenesteutvikling og innovasjon ... gratis og ingen påmelding.  Les rapporten God brukermedvirkning kan bidra til å utvikle NAVs tjenestetilbud

NAV/sosiale tjenester Forskning og utvikling Forskning for, i og med kommunesektoren

Du må faktisk jobbe på NAV, for å skjønne hvordan du skal gå på NAV.

Formålet er å utforske og utprøve en modell for brukermedvirkning, samt systematisere erfaringer fra utprøvingen ... Modellen er utprøvd i Gjøvikregionen.  Brukermedvirkning som kilde til tjenesteutvikling og innovasjon

Hvordan går det med brukermedvirkningen i kommunene

resultater og skår på spørsmål om opplevd brukermedvirkning. Brukerne av kommunale tjenester er alt i ... mye ressurser kommunen bruker på området. Brukermedvirkning dreier seg i hovedsak om i hvilken grad brukerne

Gode pasientforløp har bidratt til mer helhetlige, trygge og koordinerte pasientforløp

SINTEF har evaluert satsingen Gode pasientforløp for KS. Resultatene viser at ... læringsnettverk utvilsomt har bidratt til å sette brukermedvirkning på agendaen. Informantene jobbet brukersentrert

Gode pasientforløp eldre og kronisk syke

Brukervalg og brukerinnflytelse innen kommunale pleie- og omsorgstjenester

etter sammenhenger mellom ulike former for brukermedvirkning i forhold til kommunenes prioriteringer og ... Prosjektet viser at bruk av ulike ordninger for brukermedvirkning varierer mye mellom norske kommuner.    I

Gjøvik-regionen er «Best på aktivitetsplikt»

Brukermedvirkning har stått høyt på dagsorden for prosjektet «Best på aktivitetsplikt». Målet har vært ... og utviklingsorientert med særlig vekt på brukermedvirkning. Innholdet i selve aktivitetsplikten skal

NAV/sosiale tjenester

Å gå fra plan til implementering

for måleansvarlige i forbedringsteamene. Brukermedvirkning på system- og individnivå er sentralt i arbeidet ... arbeidet i læringsnettverkene. - Reell brukermedvirkning forutsetter at hver eneste fagperson møter hver

Gode pasientforløp eldre og kronisk syke
1 2 3 4 5 6 7 8
Neste