Vedtektene inneholder:

  1. Vedtekter for KS – Kommunesektorens organisasjon
  2. Vedtekter for Arbeidsgivervirksomheten

Vedtektene revidert av Landstinget i KS, februar 2024 (pdf)