Landstinget i KS er kommunesektorens mest representative politiske forsamling, utgått fra de nye kommunestyrene og fylkestingene. Landstinget stiller seg bak utfordringsbildet i dette dokumentet og står sammen om de politiske ambisjonene og prioriteringene som er nødvendig.
Kommuner og fylkeskommuner har spesielt gode forutsetninger for å møte de store utfordringene for velferdssamfunnet, miljøet og demokratiet. Gjennom et sterkt lokaldemokrati kan kommuner og fylkeskommuner vise vei for å realisere viktige samfunnsmål om: Bærekraftig velferd, inkludering i arbeids- og samfunnsliv, en grønn framtid og et trygt og sikkert samfunn.
Kommuneloven gir kommuner og fylkeskommuner handlefrihet til å finne selvstendige, effektive, nyskapende og lokalt tilpassede løsninger. Kommunesektoren vil omstille seg og samarbeide med andre for å løse utfordringene. Nasjonale myndigheter må på sin side legge til rette for og støtte opp om kommunenes og fylkeskommunenes prioriteringer og løsninger.
Dette dokumentet konkretiserer både hva kommuner og fylkeskommuner selv vil gjøre og hva nasjonale myndigheter bør gjøre for at kommunesektoren skal lykkes.
KS’ landsstyre vedtar KS’ strategi for perioden 2024-2027 i mai i år. Her vil Landstingets vedtak om kommunesektorens politiske prioriteringer i perioden 2024-2027 følges opp.
Februar 2024
Gunn Marit Helgesen Styreleder i KS

Lenkeblokk Icon Les mer om Kommunesektorens politiske prioriteringer 2024-2027 (pdf)