Lenkeblokk Icon Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser (Erfaringsrapport, Helsedirektoratet) Lenkeblokk Icon Eksempel på sjekkliste - Kartlegging av gevinster Lenkeblokk Icon Tjenesteforløp velferdsteknologi - mal Lenkeblokk Icon Kunnskapsressurser for helhetlig oppfølging (Møteserien "Digital nærhet", HELSEINN) Lenkeblokk Icon Tjenesteforløp velferdsteknologi - digital trygghetsalarm Lenkeblokk Icon Halodi-robot, robothjelper/personlig assistent (kort produktfilm, i4Helse 2019) Lenkeblokk Icon Halodi-robot, robothjelper/personlig assistent (lang produktfilm, i4Helse 2019)