Teknologien kan gi personer med utviklingshemming mer selvstendighet

«Det er bedre når iPaden sier hva jeg skal gjøre, enn at personalet maser på meg», sier Ivar (25). I et helt nytt regionalt prosjekt har vi brukt velferdsteknologi for å gi brukerne økt selvstendighet og frihet.

Jeg kan!

«Jeg kan! Innovasjon i livslange tjenester» har følgende mål og visjon: «å videreutvikle livslange tjenester for utviklingshemmede i et samspill mellom implementering av velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon som fremmer økt selvhjulpenhet, selvstendighet, mestring og medvirkning, hvor ønsket resultat er trygghet, sikkerhet og mindre tvang» I 2015 ble følgeforskningsprosjektet som denne rapporten er en del av, igangsatt. I alt ni forskere fra seks miljø medvirker. Ålesund kommune er prosjekteier. Prosjektet er finansiert med støtte fra Regionalt forskningsfond og med egeninnsats fra medvirkende instanser. Forskningen søker å gi svar på i hvilken grad målene og visjonene i hovedprosjektet «Jeg kan!» innfris.

Lenkeblokk Icon Pensjonistforbundets opplæringshefte Lenkeblokk Icon Velferdsteknologi, Øvre Eiker Lenkeblokk Icon Gevinstplan for digitalt tilsyn hos hjemmeboende i Kristiansand kommune 2019 Lenkeblokk Icon Utredning responstjenester Follo (Sluttrapport) Lenkeblokk Icon Eksempel på gevinstkartlegging med bruk av verktøyet "Veikart for tjenesteinnovasjon"