17 kommuner i tidligere Sogn og Fjordane fylke samarbeider i et felles innføringsprosjekt for velferdsteknologi. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestland region Sogn og Fjordane leder prosjektet. Da koronapandemien startet, innførte kommunene drastiske tiltak på linje med resten av landet. Smitteutbredelsen var foreløpig lav, men innføringsprosjektet så likevel behov for å jobbe preventivt for å hindre sosial isolasjon blant brukere av helse- og omsorgstjenester.

Spørreundersøkelse til kommunene
Utviklingssenteret sendte raskt ut en spørreundersøkelse til samtlige kommuner i regionen for å kartlegge behov for bistand til innføring av videokommunikasjonsløsninger.

– Undersøkelsen var enkel og kortfattet, slik at respondentene faktisk hadde mulighet til å avgi svar i en hektisk hverdag, forklarer Kjell Olav Bondevik, interkommunal prosjektleder.

Samtlige kommuner responderte raskt. Undersøkelsen viste at kommunene ønsket en fellesanskaffelse av videoløsninger, og at de ønsket hjelp til igangsettelse og drift av de nye tjenestene. I første omgang ønsket kommunene å fokusere på beboere på sykehjem og omsorgsboliger som ikke kunne få besøk av familie og pårørende under pandemien.

Sponsing fra Sparebanken
– Vi var så heldig at Sparebanken Sogn og Fjordane ville sponse kommunene med 90 nettbrett og 4G-rutere slik at beboerne kan få kontakt med sine pårørende. Dette ble kjøpt inn umiddelbart, sier Bondevik.

Utviklingssenteret hadde allerede oversikt over infrastruktur og nettdekning på tvers av sykehjemmene i regionen. 46 sykehjem og omsorgsboliger fikk tildelt nettbrett.

– Vi opplever store gevinster for brukerne fordi de føler seg mindre isolert, og ansatte har økt aksept for å ta i bruk videoløsninger. Sparebanken ønsker at nettbrettene kan benyttes til kommunikasjon mellom brukere og ansatte i hjemmetjenesten også når pandemien er over, forteller Kjell Olav.  

Informasjon til innbyggerne
Utviklingssenteret sendte ut en nyhetsartikkel til flere lokalaviser i regionen med formål om å skape blest om den nye tjenesten. Artikkelen beskriver hvordan nærhet til familie og sosial omgang motvirker ensomhet for de som bor på sykehjem, og at koronapandemien bidrar til økt uro for denne målgruppen. Gjennom artikkelen kom Utviklingssenteret med en sterkt oppfordring om å ta i bruk digitale kommunikasjonsverktøy.

– Vi sendte også en oppfordring til interkommunale IKT-samarbeider om å være forberedt på supportere løsningen. I tillegg informerte vi samtlige kommunalsjefer innen helse og omsorg om tiltaket, sier Kjell Olav.

Utviklingssenteret utarbeidet et informasjonsskriv med tips til hvordan nettbrettene kan benyttes, i tillegg til rutiner for sikkerhet, renhold og hygiene.

– Vi ble kontaktet av Apple Norge som sendte oss forskningsbaserte rutiner for desinfisering av nettbrett, forteller Kjell Olav.

Lenkeblokk Icon Infoskriv om hvordan nettbrettene bør brukes

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål
Send e-post til Kjell Olav Bondevik: kjell.olav.bondevik(a) luster.kommune.no.