Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 201-210 av 263 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (333) Alle artikler (69) FoU-rapporter (7) Fagartikler (53) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (263)

NAV ansattes sikkerhet rapport2.pdf

brukermøter skal preges av tillit, respekt og brukermedvirkning.16 De som trenger flere og sammensatte tjenester ... til tiltak 3 .1 .2 .Brukermedvirkning i NAV Bestemmelser om brukermedvirkning i NAV er nedfelt i § 6

NAV ansattes sikkerhet rapport2.pdf

brukermøter skal preges av tillit, respekt og brukermedvirkning.16 De som trenger flere og sammensatte tjenester ... til tiltak 3 .1 .2 .Brukermedvirkning i NAV Bestemmelser om brukermedvirkning i NAV er nedfelt i § 6

Bilag 2.1 Gjennomføring og resultat.pdf

samme informasjon om igjen • Trygghet • Brukermedvirkning Konsekvenser ved mangel på deling av opplysningen:

KS digitale fellestjenester. Konseptutredning versjon 0.9..pdf

............................... 25 4.4 Brukermedvirkning ......................................... ... (15.02.2022) 15 driftsleverandør. Brukermedvirkning skjer systematisk.5 Drift av infrastruktur

Sluttrapport DigiBarnevern konseptfase 1.0.pdf

ha oversikt over saken sin eller å utøve brukermedvirkning  Ansatte i barnevernet får liten hjelp ... side 3. Gode rutiner og verktøy som sikrer brukermedvirkning 4. God informasjon om egne rettigheter +

KS-ksf-rapport-F43-interaktiv.pdf

behov for forskning som gir kunnskap om brukermedvirkning og tjenesteinnovasjon. Det er også behov ... helsetjenester i kommunene, brukerkompetanse og brukermedvirkning. Forskningen omfatter effekt-, følge- og

Evalueringlederutdanningprimrhelsetjenesten.pdf

kompetanse og kapasitet* tilrettelegger slik at brukermedvirkning blir ivaretatt på en god måte* ofte har det ... hensyn til tilretteleg- ging for å ivareta brukermedvirkning på en god måte, samt når det gjelder å tilrettelegge

Evalueringlederutdanningprimrhelsetjenesten.pdf

kompetanse og kapasitet* tilrettelegger slik at brukermedvirkning blir ivaretatt på en god måte* ofte har det ... hensyn til tilretteleg- ging for å ivareta brukermedvirkning på en god måte, samt når det gjelder å tilrettelegge

KSF-rapport endelig.pdf

behov for forskning som gir kunnskap om brukermedvirkning og tjenesteinnovasjon. Det er også behov ... helsetjenester i kommunene, brukerkompetanse og brukermedvirkning. Forskningen omfatter effekt-, følge- og

UU-brosjyre «Ingen aldersgrense» F41 web.pdf

også kom- munens formue, påpeker Hansen. BRUKERMEDVIRKNING VIKTIG Ombyggingen kostet snaut 30 millioner ... de som var involvert i planleggingen. – Brukermedvirkning har vært veldig viktig for å finne løsnin-

Forrige
17 18 19 20 21 22 23 24
Neste