Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 201-210 av 284 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (355) Alle artikler (71) FoU-rapporter (8) Fagartikler (54) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (284)

ks_universellutforming_web-2.pdf

kjenner hvor skoen trykker. Derfor er brukermedvirkning avgjørende for å finne gode løsninger. I ... alle å orientere seg raskt og effektivt. BRUKERMEDVIRKNING Som brukerrepresentant, utpekt av det fylkeskommunale

ks_universellutforming_web-2.pdf

kjenner hvor skoen trykker. Derfor er brukermedvirkning avgjørende for å finne gode løsninger. I ... alle å orientere seg raskt og effektivt. BRUKERMEDVIRKNING Som brukerrepresentant, utpekt av det fylkeskommunale

NyttBlikk siste samling 5, del 2.pdf

for Child Behavioral Development Side 71 Brukermedvirkning • Brukerne og deres interesseorganisasjoner

Velferdsteknologiens ABC - Emne A - F41 trykk.pdf

faglige vurderinger med velferdsteknologi. Brukermedvirkning er helt sentralt i arbeidet ditt, fordi både ... Det er samtidig et mål å ha større grad av brukermedvirkning og involvering i offentlig sektor, og det

Rapport_veikart_følgeforskning_AHO.pdf

tjenestedesign, innovasjonsprosesser og brukermedvirkning. AHO har vært følgeforskningspartner i det ... spørreundersøkelsen, er det tydelig at brukermedvirkning er noe respondentene anser som sentralt i

Velferdsteknologiens ABC - Emne A - F41 web.pdf

faglige vurderinger med velferdsteknologi. Brukermedvirkning er helt sentralt i arbeidet ditt, fordi både ... Det er samtidig et mål å ha større grad av brukermedvirkning og involvering i offentlig sektor, og det

SamarbeidSamordningBarnekoordinator.pdf

som innbefatter ledelse, samordning og brukermedvirkning for å gi tjenester som er helhetlige og ... støtter opp under individuell plan og økt brukermedvirkning på individnivå. Gjennom KS læringsnettverk

UUhefteTuromraader.pdf

HØRTE PÅ BRUKERNE Bymiljøetaten la vekt på brukermedvirkning gjennom prosessen med ny baderampe – noe ... stadig flere planer for i fremtiden, hvor brukermedvirkning blir mer gjeldende. Hadde vi begynt helt

Aarsrapport_2019.pdf

Etikkarbeidet fører til økt oppmerksomhet rundt brukermedvirkning • Etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere ... mindreårige asylsøkere Stavanger 6.6.19 Fagdag «Brukermedvirkning» Ringerike kommune 50 Helse og omsorg KS

PSU arbeidstid - endelig rapport.PDF

beredskap, skjerpede krav til dokumentasjon og brukermedvirkning. Kommunene er også i ferd med å forberede

Forrige
17 18 19 20 21 22 23 24
Neste