Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 191-200 av 284 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (355) Alle artikler (71) FoU-rapporter (8) Fagartikler (54) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (284)

Erfaringer med råd for medvirkning.pdf

og Vedung (2001) seks hovedargumenter for brukermedvirkning som et supplement til det representative ... Servicetilpasningsargumentet fokuserer på at brukermedvirkning er nødvendig for å tilpasse offentlige tjenestene

KS digitale fellestjenester. Konseptutredning versjon 1.0. 11.05.2022 (2).PDF

............................... 26 4.4 Brukermedvirkning ......................................... ... (11.05.2022) 15 driftsleverandør. Brukermedvirkning skjer systematisk.5 Drift av infrastruktur

Skogshagen.pdf

Kommunale utleieboliger og privat leiemarked • Brukermedvirkning • Tilpassede tjenester • Prioritering •

thorbjorn_refleksjonsverktoy.pdf

personer med utviklingshemming» • Debattheftet «Brukermedvirkning i helse og omsorgssektoren – historier

190119 ks hefte gode eksempler.pdf

bare fordi man pleier å gjøre det sånn. Brukermedvirkning er også et nøkkelord i jakten på de gode ... alle å orientere seg raskt og effektivt. BRUKERMEDVIRKNING Som brukerrepresentant, utpekt av det fylkeskommunale

Rapport 2023-20 KSF-evaluering.pdf

med fokus på kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet (HelseOmsorg21, 2014). Samtidig

TildelingsbrevArbeidsVelferdsdirektoratet2024.pdf

brukerne får tjenester med god kvalitet. Brukermedvirkning skal vektlegges både i dialog med den enkelte ... enkelte bruker og på systemnivå. Det skal være brukermedvirkning i utvikling av tjenester, og etaten skal ha

Kartlegging og tildeling av tjenester med velferdsteknologi.pdf

Dette krever at det legges til rette for brukermedvirkning når tjenester skal tildeles, og at det er ... tildeling av tiltaket. 3. Samtykkekompetanse og brukermedvirkning ligger til grunn for all tildeling. Ved

Gode pasientforløp_årsrapport 2022.pdf

viktig for deg? – et verktøy for å fremme brukermedvirkning i kommunale lavterskel- tjenester for ungdom

ks_universellutforming_web-2.pdf

kjenner hvor skoen trykker. Derfor er brukermedvirkning avgjørende for å finne gode løsninger. I ... alle å orientere seg raskt og effektivt. BRUKERMEDVIRKNING Som brukerrepresentant, utpekt av det fylkeskommunale

Forrige
16 17 18 19 20 21 22 23
Neste