Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 191-200 av 260 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (331) Alle artikler (70) FoU-rapporter (7) Fagartikler (54) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (260)

Rapport_veikart_følgeforskning_AHO.pdf

tjenestedesign, innovasjonsprosesser og brukermedvirkning. AHO har vært følgeforskningspartner i det ... spørreundersøkelsen, er det tydelig at brukermedvirkning er noe respondentene anser som sentralt i

SamarbeidSamordningBarnekoordinator.pdf

som innbefatter ledelse, samordning og brukermedvirkning for å gi tjenester som er helhetlige og ... støtter opp under individuell plan og økt brukermedvirkning på individnivå. Gjennom KS læringsnettverk

NAV ansattes sikkerhet rapport2.pdf

brukermøter skal preges av tillit, respekt og brukermedvirkning.16 De som trenger flere og sammensatte tjenester ... til tiltak 3 .1 .2 .Brukermedvirkning i NAV Bestemmelser om brukermedvirkning i NAV er nedfelt i § 6

NAV ansattes sikkerhet rapport2.pdf

brukermøter skal preges av tillit, respekt og brukermedvirkning.16 De som trenger flere og sammensatte tjenester ... til tiltak 3 .1 .2 .Brukermedvirkning i NAV Bestemmelser om brukermedvirkning i NAV er nedfelt i § 6

Bilag 2.1 Gjennomføring og resultat.pdf

samme informasjon om igjen • Trygghet • Brukermedvirkning Konsekvenser ved mangel på deling av opplysningen:

KS digitale fellestjenester. Konseptutredning versjon 0.9..pdf

............................... 25 4.4 Brukermedvirkning ......................................... ... (15.02.2022) 15 driftsleverandør. Brukermedvirkning skjer systematisk.5 Drift av infrastruktur

Sluttrapport DigiBarnevern konseptfase 1.0.pdf

ha oversikt over saken sin eller å utøve brukermedvirkning  Ansatte i barnevernet får liten hjelp ... side 3. Gode rutiner og verktøy som sikrer brukermedvirkning 4. God informasjon om egne rettigheter +

Aarsrapport_2019.pdf

Etikkarbeidet fører til økt oppmerksomhet rundt brukermedvirkning • Etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere ... mindreårige asylsøkere Stavanger 6.6.19 Fagdag «Brukermedvirkning» Ringerike kommune 50 Helse og omsorg KS

PSU arbeidstid - endelig rapport.PDF

beredskap, skjerpede krav til dokumentasjon og brukermedvirkning. Kommunene er også i ferd med å forberede

KS_Velferdsteknologiens ABC_Emne C.pdf

kommunen og spesialist- helsetjenesten, brukermedvirkning, sam- tykke og klage. I lovens kapittel 4A ... loven stiller til bl.a. forsvarlighet og brukermedvirkning ved ytelse av helse- og omsorgstjenester

Forrige
16 17 18 19 20 21 22 23
Neste