Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 181-190 av 284 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (355) Alle artikler (71) FoU-rapporter (8) Fagartikler (54) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (284)

Evaluering Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten desember 2019.pdf

innovasjon, utvikling, handlekraft, påvirkning og brukermedvirkning BI har vektlagt innovasjon og utvikling ... forbedring når det gjelder å tilrettelegge slik at brukermedvirkning blir ivaretatt på en god måte, samt at de

Digitale fellestjenester ver 1_0.pdf

........................... 23 Figur 6: Brukermedvirkning.......................................... ... utviklingsteamet. Har ansvaret å etablere brukermedvirkning på tjenesten gjennom brukermøter og brukerråd

idekatalogen.pdf

spille en aktiv rolle i tjenesteutformingen. Brukermedvirkning er en rettighet nedfelt i lovverket som kan ... løsninger kan bringes frem (se eksempler på brukermedvirkning i politikkutforming på s.11, på systemnivå

Høringsuttalelse fra KS integreringsloven.pdf

handlingsrommet blir mindre, og frykter at rommet for brukermedvirkning vil bli mindre som følge av endringen. ... ikke kan overses. Det er godt dokumentert at brukermedvirkning er viktig. KS ser det derfor som urimelig

Herøy kommune_3. samling Helgeland.pdf

pasient: Kartlegging, mål, tiltak, evaluering. (Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid ivaretas) (tidsfrist:

Prosjektene_kommunepresentasjoner og nytt fra KS Trøndelag.pdf

sammenhengende system uten oppfølgingsbrudd 3. Brukermedvirkning. Barn, unge og foreldre involveres i samarbeidet

KS` arbeidsgivermonitor 2019

Lønnspolitikk Ledelse Mangfold og inkludering Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Rekruttering av virksomhetsledere ... av fagpersonell Arbeidsmiljø Sykefravær Brukermedvirkning i tjenesteutviklingen Samarbeid med eksterne

Høringssvar om midlertidige tilpasninger i barnehage og skole.pdf

opplæring. KS mener at bestemmelsene om brukermedvirkning bør vurderes på nytt og modereres. Samar

refleksjonshefte_utviklinghemmede.pdf

refleksjonskort og appen «Rak rygg» • Debattheftet «Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren – historier til ... Notater 18 19 del 2 case til refleksjon Brukermedvirkning Anna er 29 år, har diagnosene autisme og lett

24095 KS Status kommune 2024 _WEB.pdf

vedtak og prioriteringer Innbyggermedvirkning/brukermedvirkning Måten vi samarbeider med tillitsvalgte på

Forrige
15 16 17 18 19 20 21 22
Neste