Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 91-100 av 284 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (355) Alle artikler (71) FoU-rapporter (8) Fagartikler (54) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (284)

LN Telemark_statusrapport STHF 03.05-04.05.pdf

Skraastad Mål - Hva skal oppnås? Sikre brukermedvirkning og gode pasientforløp ved implementering av ... punkt på tavla o Tilpasset informasjon og brukermedvirkning med pasient og pårørende o Forbedre kvaliteten

Eksempel på gevinstrapportering fra Larvik kommune.pdf

Spirometri Brukermedvirkning Larvik har valgt en modell for brukermedvirkning på individ og gruppenivå

Sauherad.pdf

i kommunens helse og omsorgstjenester • Brukermedvirkning og pårørendemedvirkning • Økt attraktivitet

Karin Nordal KSI Bergen 2.pdf

samarbeidspartnere for å øke avtaledekning • Sikre brukermedvirkning- bruk av fagkompetanse ved utarbeidelse

Sauherad.pdf

i kommunens helse og omsorgstjenester • Brukermedvirkning og pårørendemedvirkning • Økt attraktivitet

Velferdsteknologiens ABC - Emne B - F41 trykk.pdf

........ 6 Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning ............... 8 Kartlegging av behov . ... Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning Personsentrert tilnærming og brukermedvirkning er sentrale begreper

Bendik Westlund Hegna_Integrerte helsetjenester_4. samling Ahus-regionen.pdf

dager før og etter IHT - Kilde: NPR • God brukermedvirkning • Bedre koordinert behandling og oppfølging

Monica Flaa Birkeland og May Kristin Ødegård_Hvordan gjorde vi det i Birkenes_1. samling Innlandet.pdf

ventelisteordning • Forsvarlig medisinsk oppfølging • Brukermedvirkning • Disponering av kontantytelser • Plikt til

Anders Vege_LN Helgeland_Systematisk kvalitetsforbedring.pdf

pasient: Kartlegging, mål, tiltak, evaluering. Brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid. • Opprette system

171123-anders-vege-dag_hva-er-viktig-for-deg.pdf

i Helsedialog fra 2007-2011, Figur 16. Brukermedvirkning i ”De beste” prosjektene og ”Resten” i %,

Forrige
6 7 8 9 10 11 12 13
Neste