Til hovedinnhold

Søkeresultat

Viser 131-140 av 260 resultater for " brukermedvirkning " i dokumenter

Alt (331) Alle artikler (70) FoU-rapporter (7) Fagartikler (54) Kommunespeilet (4) Kronikker (4) Regionsartikler (1) Dokumenter (260)

KS Veileder i evaluering 2022.pdf

......................................37 Brukermedvirkning ........................................ ... evaluere brukermed- virkning, og hvordan brukermedvirkning i seg selv er et nyttig virkemiddel i evalueringen

3. Fafo innlegg Samhandling.pdf

lykkes med samordning? Ledelsesforankring Brukermedvirkning Tid og ressurser Felles arenaer Respekt

Tilbudsforespørsel KS FoU-prosjekt 194037 Årsaker til kostnadsvekst innen pleie og omsorg.pdf

individuell tilpasning, individuell plan, og brukermedvirkning. Vekten på individuell tilpasning, med sterk

Julie Wendelbo_Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdf

forbedringsarbeid • Poengterer krav til brukermedvirkning • Tydeliggjør medarbeiderens involvering

Tilbudsforespørsel for KS FoU-prosjekt nr. 204002 E-ung.pdf

kunnskap både innenfor innholdsutvikling, brukermedvirkning og teknisk løsning. Tilbyder må også synliggjøre

Randaberg - Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (1).pdf

som har behov for tjenester) har rett til brukermedvirkning, og skal få uttale seg om sine behov og ønsker

5 Forbedring av pasientforløp Harstad kommune.pdf

helsepersonell med opplæring i løpet av 3 dager. Brukermedvirkning («Hva er viktig for deg», pasientens

IHavsøBærekraft.pdf

kommunens tjenestetilbud innen 2018 • Fokus på brukermedvirkning og behovskartlegging • Fokus på gevinstrealisering-

14-775-tjenesteanalyse-for-barneverntjenesten-i-audnedal_hagebostad.docx-382866_1_0.pdf

Samordning Respektfull behandling Pålitelighet Brukermedvirkning Resultat for brukerne Helhetsvurdering Gjennomsnittlig ... måles respektfull behandling, pålitelighet og brukermedvirkning. Også her skårer foreldrene oss høyt, høyest

Tjenesteanalyse for barneverntjenesten - Ullensaker kommune 2016

1. Resultat for brukerne Prosessen 2. Brukermedvirkning 3. Respektfull behandling Strukturen 4 ... at ansatte overholder taushetsplikten  Brukermedvirkning, spesielt mulighet til å være med å bestemme

Forrige
10 11 12 13 14 15 16 17
Neste