Samtidig er det et stort skritt å gå fra å snakke om det til å utvikle kompetanse nok til at det blir et reelt strategisk virkemiddel.

34 kommuner deltok onsdag 13. oktober på første samling i læringsnettverk for innovative anskaffelser – Østlandet. Nettverket skal bygge kunnskap om anskaffelser og har som ambisjon om å trygge deltagerne på hvordan dette kan skje i praksis.

Blant dem var Nordre Follo kommune, Nesodden kommune, Øvre Eiker kommune, Indre Østfold kommune og Halden kommune fra region Viken.

Svein Andersen rådgiver for anskaffelser i Halden kommune, forteller:
- For oss i Halden kommune vil deltakelse i et slikt nettverk gi oss trygghet og nødvendig kompetanse til å innarbeide et tankesett og prosess for bruk av innovative offentlige anskaffelser i egen organisasjon. Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og KS legger her til rette for å bygge et nettverk på tvers av kommunene på Østlandet og gi de nødvendige verktøy for å styrke egen kompetanse, men også bidra til innovasjon i leverandørmarkedet i godt felleskap med det offentlige, for de beste løsninger til innbyggerne.

Nettverket skal ha totalt fem samlinger.

Les mer om innovative offentlig anskaffelser her