Sted: Hotel River Station, Drammen

Viken Kommunedirektørutvalget

KS Viken

Praktisk informasjon

Tid: 15. september 2021 kl. 11.30 - 16.30

Sted: Hotel River Station, Drammen

Region: KS Viken

Møtet starter med lunsj 11:30

KONTAKT