Sted: Hotel River Station, Drammen

Viken felles samling Kommunedirektørutvalget og Fylkesstyret

KS Viken

Praktisk informasjon

Fra: 15. september 2021 kl. 16.30

Til: 16. september 2021 kl. 12.30

Sted: Hotel River Station, Drammen

Region: KS Viken

KONTAKT