Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

KS Viken: Strategikonferanse

KS Viken PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 05. mars 2020 kl. 00.00

Til: 06. mars 2020 kl. 00.00

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Region: KS Viken

Velkommen til KS Viken sin strategikonferanse 2020!

Strategikonferansen brukes til å forankre politisk viktige spørsmål for KS, som tar utgangspunkt i Debattheftet.

Debattheftet har to hovedtemaer: Bærekraftige tjenester (hvor langt går det offentliges ansvar) og attraktive arbeidsgivere.

Målgruppe er politikere, kommunedirektører og HR.

KONTAKT