Sted: Thon Hotel Arena i Lillestrøm

Park
Frognerparken, Oslo

Klima Viken kick-off

KS Viken PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 29. november 2021 kl. 11.00

Til: 30. november 2021 kl. 01.00

Sted: Thon Hotel Arena i Lillestrøm

Region: KS Viken

Klima Viken og Viken fylkeskommune inviterer herved til Klima Viken kick-off – årets klimakonferanse for kommunene i Viken. Konferansen skal skje fysisk på Thon Hotel Arena i Lillestrøm den 29. og 30. november.

Dag 1 er begrenset til 200 deltakere og dag 2 er begrenset til 130 deltakere. Påmeldingsfrist er 4. november – så pass på å meld dere på i tide! (Dette gjelder fysisk deltakelse).

 

Klima Viken er et viktig klimapolitisk samarbeid i Viken fylke!  Den politisk og administrativ ledelse blir med å sette klima på agendaen denne første dagen. Dag 1 starter med at vår egen Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil ønsker velkommen. Videre skal representanter fra de forskjellige nettverkene i Klima Viken, ordføreren i Lillestrøm og Klimapartnere snakke om viktigheten av klimaarbeidet og samarbeid. 

 

Etter lunsj blir det presentasjon og ordførersignering av felleserklæringen for omstilling til transport på el, hydrogen og biogass, i anskaffelser av varer og tjenester. Videre skal Miljøstiftelsen ZERO lede en politisk debatt angående klimasamarbeidet i Viken kl.15, og dagen avsluttes med middag for alle deltakere kl.17.  

 

Den andre dagen skal inspirere hele kommunen til å ta del i klimaarbeidet. Dagen starter med en felles sesjon og foredrag angående IPCCs nyeste klimarapport, klimautvalget 2050 og FN17.

 

Videre blir alle deltakerne delt opp i fem ulike sesjoner med mange ulike temaer: bærekraftig by- og tettstedsutvikling; sirkulær økonomi; hvordan etterspørre transport på elektrisk, hydrogen og biogass i anskaffelser; grønn næringsutvikling; og skogen som karbonlager og fornybar ressurs.

 

Dagen avsluttes med et inspirasjonsforedrag fra klimaaktivist og skuespiller Iselin Shumba. Vi håper dere alle finner noe som er relevant og ikke minst interessant!  

KONTAKT