Sted: Sundvolden Hotel

Emnekurs for veiledere i spesialistutdanningen i allmennmedisin - Viken

KS Viken PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 21. september 2021 kl. 09.00 - 16.00

Sted: Sundvolden Hotel

Målgruppe: Målgruppen er primært veiledere av ALIS i ny ordning for spesialistutdanningen i allmennmedisin, hjemmehørende i Viken. Andre veiledere i allmennmedisin (f. eks. for LIS1) kan også søke.

Region: KS Viken

Kurset går over to enkeltdager i to ulike måneder! Rammen er 2 + 2 timers forberedelser, og 1+1 dag samling 21. september og 2. november klokka 09-16.

Kurset holdes fysisk på Sundvolden hotel, ikke digitalt, på grunn av mye egenaktivitet, diskusjon og ferdighetstrening.

Se info og påmelding under knappen PÅMELDING over.

Påmeldingsfrist 29. august.

KONTAKT